Menu

Forbrugerombudsmanden udsender ny spam-vejledning

Virksomhederne vil gerne i kontakt med så mange kunder som muligt. Men markedsføringslovens regler for, hvordan man lovligt kan henvende sig til kunderne skal overholdes – ellers er det spam. Læs mere her.

Foto: Pau Casals on Unsplash
Foto: Pau Casals on Unsplash

03. januar 2019 Af Camilla Christensen , cc@dmogt.dk

Mere end 20.000 klager om året og en teknologiske udvikling i rivende fart får Forbrugerombudsmanden til at udsende en opdateret vejledningen om spam.

 

Den nye spamvejledning ser blandt andet nærmere på:

  • Hvornår er henvendelser på sociale medier ”elektronisk post” og derfor omfattet af spamforbuddet?
  • Hvordan kan et samtykke lovligt udvides?
  • Hvad er ”egne tilsvarende produkter”?

Den nye spamvejledning ser også nærmere på, hvordan et samtykke skal se ud. Det præciseres blandt andet, at oplysningen om, at et samtykke til enhver tid kan trækkes tilbage, skal gives i selve samtykketeksten, hvilket vil sige, at det ikke er tilstrækkeligt, hvis oplysningen gives i et link i teksten.

 

Der medfølger også en præcisering af, hvordan de forskellige funktioner på de sociale medier bliver vurderet i forhold til markedsføringslovens regler. Således vil privat beskeder på fx facebook være direkte markedsføring, som kræver forudgående samtykke, ligesom notifikationer også vil være omfattet af spamforbuddet. Du kan også læse mere om Forbrugerombudsmandens holdning til opslag, kommentarer, tags og likes på de sociale medier i den nye vejledning.

 

Forbrugerombudsmanden inviterer til informationsmøde

Fredag den 25. januar 2019 kl. 14 afholder Forbrugerombudsmanden et informationsmøde, hvor den nye vejledning vil blive gennemgået.

 

Læs hele Forbrugerombudsmandens pressemeddelelse her og se mere om, hvordan du kan tilmelde dig informationsmøde.

 

DM&T anbefaler desuden sine medlemmer til at gennemgå den nye vejledning for at sikre, at reglerne overholdes. Hvis der er spørgsmål til markedsføringslovens regler om spam-forbuddet, er medlemmer altid velkomne til at kontakte DM&T.

 

Læs den nye vejledning her.


"