Menu

Forbud mod salg af luksusvarer herunder beklædning til Rusland eller russiske kunder

EU og en række andre lande har indført et eksportforbud af luksusvarer til Rusland. Det er ikke længere tilladt at sælge luksusvarer til russiske kunder hvis den enkelte vares værdi overstiger 300 EUR.

17. marts 2022 Af Michael Hillmose , mhi@dmogt.dk

Nu er det slut med at sælge luksusvarer til Rusland, hvis værdien overstiger 300 EUR. EU og en række andre lande har nemlig indført et eksportforbud, der omhandler stort set alle luksusvarer fra almindelig beklædning til fodtøj, lædervarer, pelsvarer, kosmetik, smykker og tæpper m.v. Listen over vare som er omfattet kan ses i bilag ”BILAG XVIII” i denne FORORDNING.

I selve forordningen står er: ”Det er forbudt direkte eller indirekte at sælge, levere, overføre eller eksportere luksusvarer, der er opført i bilag XVIII, uanset om de har oprindelse i Unionen eller ej, til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Rusland eller til brug i Rusland.

Forbuddet i stk. 1 gælder for luksusvarer, der er opført i bilag XVIII, hvis deres værdi overstiger 300 EUR pr. styk, medmindre andet er fastsat i nævnte bilag.”

Det er således heller ikke tilladt at sælge varer til personer eller virksomheder i Rusland uanset hvor varen måtte komme fra. Det er heller ikke tilladt at sælge varer til andre personer, som vil videresælge varen til Rusland.

"