Menu
DM&T mener:

Fornuftigt at udfase lønkompensation med realistisk tidshorisont

Den 29. august ophører ordningen om midlertidig lønkompensation. DM&T’s adm. direktør er glad for, at ordningen ikke hører op midt i en ferieperiode og giver virksomhederne tid til at forberede sig. Samtidig opfordrer han til nye værktøjer, der kan bringe erhvervslivet tilbage på ret køl.

09. juni 2020

De offentlige hjælpepakker skal udfases gradvist, og der er i den forbindelse opnået enighed om at forlænge den midlertidige lønkompensation indtil 29. august. I løbet af fredagen indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter en forlængelse af ordningen, hvilket betyder, at aftalen ikke udløber midt i industriferien, hvilket ellers havde været tilfældet med den hidtidige dato, som var 8. juli.

Det vækker glæde i Dansk Mode & Textil:

”Det er vigtigt, at vi får sat en endegyldig dato for, hvornår lønkompensationen ophører. Det giver klarhed og mulighed for virksomhederne til at forberede sig. Vi håber, at denne forlængelse kan være medvirkende til at flere arbejdspladser i vores branche bevares. Timingen er også fornuftig, da det giver både medarbejdere og virksomheder ro til at få afviklet sommerferie uden at skulle have ordningens ophør hængende over hovedet,” siger Thomas Klausen, adm. direktør i Dansk Mode & Textil.

Som en del af trepartsaftalen er det blevet besluttet, at medarbejdere i ordningen skal afvikle tre uger ferie, hvor virksomheden ikke kan modtage lønkompensation.

Thomas Klausen har tidligere rost de anbefalinger om udfasning af hjælpepakkerne, den økonomiske ekspertgruppe nedsat af regeringen, er kommet med men advarede i den forbindelse også om, at et brat ophør ville koste både arbejdspladser og virksomheder livet.

”Vi har hele tiden været bevidst om, at der var tale om midlertidige hjælpepakker, som skulle sikre virksomhederne igennem den sværeste tid. Derfor er det også vigtigt, at vi får en endelig slutdato for lønkompensation, som er den pakke klart flest i vores branche har benyttet. Men ikke dermed sagt, at vi så vender tilbage til en normal hverdag herefter. Derfor er det også positivt, at regeringen og arbejdsmarkedets parter vil se nærmere på en ny aftale om arbejdsfordeling. Det kan være med til at sikre en ikke ubetydelig mængde jobs, hvis aktivitetsniveauet ikke stiger som ønsket,” siger han, ligesom han hæfter sig ved, at regeringen vil se på yderligere initiativer, der kan bringe virksomhederne tilbage på ret køl.

”Der er nødt til at være et samspil mellem regeringen, Folketinget, erhvervslivet og arbejdstagerne, hvis vi skal sikre, at Danmark kommer ud af krisen på bedst mulig vis. Derfor håber jeg, regeringen vil lytte til de gode input, der måtte komme, og søge en bred dialog, så vi ikke risikerer en skævvridning brancherne imellem,” siger Thomas Klausen. 

DM&T vejleder om midlertidig lønkompensation

"