Menu

Forsatte udfordringer sætter modebranchens vækst på pause

2023 bød på en mindre omsætningsnedgang for den samlede danske modebranche efter endnu et år præget af global usikkerhed. DM&T forventer status quo i 2024, hvor branchen skal ride stormen af og positionere sig til fremtiden.

Foto: Dennis Morton for DM&T
Foto: Dennis Morton for DM&T

29. januar 2024

Den nye normal er fortsat ikke indtrådt i modebranchen. Efter covid-19-pandemien har branchen, ligesom resten af verden, været præget af en række udefrakommende forhold, som har gjort det sværere for de danske modevirksomheder at navigere.

Usikre markedsforhold, krig, tilbageholdende forbrugere og omvæltninger i salgskanalerne betyder, at den samlede danske modebranche kommer ud af 2023 med en mindre tilbagegang. Baseret på realiserede tal fra årets tre første kvartaler og en fremskrivning af udviklingen i fjerde kvartal, står modebranchens omsætning til at falde til 49,2 mia. kroner; en tilbagegang på fem procent i forhold til 2022. Det viser en ny analyse fra Dansk Mode & Textil (DM&T).

”Det har været et vanskeligt år for branchen. Den ketchupeffekt, vi så efter covid-19, er aftaget, og lige nu er der ganske enkelt for meget tøj på de globale markeder, som i forvejen er præget af massiv konkurrence. I de foregående år har online-salget været en vigtig driver for væksten, men her har vi set en opbremsning, og derfor ligner det en tilbagegang i 2023,” siger Michael Hillmose, international chef i DM&T og ansvarlig for analysen.

Han pointerer, at tilbagegangen skal ses i lyset af de to foregående års udvikling:

”Den vækst, branchen realiserede i både 2021 og 22, var imponerende og 2022 var også det absolutte rekordår for branchens omsætning. Derfor er det heller ikke overraskende, at vi nu ser en mindre tilbagegang, og de danske virksomheder realiserer fortsat en omsætning, der er på et markant højere niveau end 2019.” 

Status quo i 2024 - lille vækst i 2025 

De foregående år har eksporten været en afgørende kilde til vækst i den danske modebranche, og den udgør næsten 70 procent af branchens samlede omsætning. Men også eksportmarkederne har været præget af usikre tider, og branchens store eksportmarkeder Tyskland, Sverige og Norge er gået markant tilbage. Trods fremgange i bl.a. Sydeuropa går eksporten samlet set tilbage med fem procent.

DM&T ser ingen indikationer på, at 2024 byder på vækst. Tværtimod er året startet med stigende fragtrater og usikre leveringstider som følge af situationen i Mellemøsten, men også andre forhold vil påvirke navigationsmulighederne i år. 

”Branchen kommer til at ride stormen af i 2024, og vi forventer en omsætning nogenlunde på niveau med sidste år. Modevirksomhederne vil fortsætte med at optimere deres forretningsgange, optimere deres kollektionsstruktur og forberede deres forretning på de stigende krav, branchen møder på bæredygtighedsområdet, og med afsæt i det forventer vi, at branchen fra 2025 igen vil vokse om end i et noget lavere tempo end tidligere,” siger Michael Hillmose. 

En rundspørge blandt DM&T’s medlemmer viser, at branchens virksomheder lige nu har størst strategisk fokus på produktion og logistik samt økonomistyring og virksomhedens finansielle situation. 

DM&T’s analyse lander ugen før Copenhagen Fashion Week, der samler brands, indkøbere og pressefolk fra ind- og udland til modeshows og messeaktiviteter i København. Modeugen er en vigtig platform for branchen, og tiltrækker både national og international opmærksomhed, og København er efterhånden den eneste nordeuropæiske by, der kan præstere et stærkt showprogram og en messe med både nationale og internationale udstillere.

Udvikling for den danske beklædningsbranche 2018-2023

Mio. kroner

2018

2019

2020

2021

2022

2023*

Salg i Danmark, Samlet

15.881

15.134

13.996

15.884

16.544

15.775

Samlet Eksport

26.599

26.554

23.629

29.350

35.372

33.445

Samlet omsætning

42.480

41.688

37.625

45.234

51.916

49.220

Ændring, ift. samme periode året før

3%

-2%

-10%

20%

15%

-5%

Kilde: Danmarks Statistik, Fiks44
*=Fjerde kvartal er estimeret.

Eksport af beklædning, 2016/17 - 2022/23

12 måneder december-november, mio. kr. 

2017/18

2018/19

2019/20

2020/21

2021/22

2022/23

Eksport

31.176

31.213

29.899

36.116

43.201

41.222

Ændring

0%

-4%

21%

20%

-5%

De 10 største eksportmarkeder 2023

11 måneder, januar-november, 1.000 kr. 

2022

2023

Ændring

Tyskland

11.269.656

10.263.831

-9%

Sverige

4.579.355

4.191.618

-8%

Nederlandene

3.507.311

3.431.244

-2%

Polen

3.158.327

2.910.518

-8%

Norge

2.966.720

2.519.909

-15%

Frankrig og Monaco

2.134.056

2.261.614

6%

Belgien

1.485.507

1.497.230

1%

Italien

1.569.647

1.422.555

-9%

Spanien

1.329.808

1.411.982

6%

Storbritannien

1.657.359

1.403.232

-15%

"