Menu

Franske krav om eco-design- og forebyggelsesplaner træder i kraft

Det udvidede producentansvar i Frankrig betyder bl.a. at virksomheder skal indsende planer for forebyggelse af affald og eco-design. Deadline er 31. juli 2023.

31. juli 2023 Af Simon Hansen , sh@dmogt.dk

Som en del af det udvidede producentansvar i Frankrig, er virksomheder forpligtet til at indsende en plan for eco-design og forebyggelse af affald. Det skal ske i henhold til artikel 72 i AGEC-loven og gælder alle producenter oplistet i artikel L 541-10-1 af den franske miljølov. Deadline for at indsende planen er 31. juli 2023, og efterlever man ikke reglerne, risikerer man store bøder. Eco-organisationen Refashion sørger for at udarbejde det lovpligtige resumé til de franske myndigheder, baseret på de indsendte planer. I samme ombæring minder Refashion sine medlemmer om, at planen skal indeholde mål for de tre obligatoriske områder, der er nævnt i lovens artikel: "reducere brugen af ikke-vedvarende ressourcer, øge brugen af genbrugsmaterialer og øge genanvendeligheden af virksomhedens produkter".

ReFashion har allerede udsendt orienteringsbreve til sine medlemmer, og samtidig har de udarbejdet en udførlig guide og en skabelon, man kan lade sig inspirere af samt en blank skabelon til udfyldelse.

Derudover har de udarbejdet en FAQ, som DM&T anbefaler man orienterer sig i, hvis man har spørgsmål til materialet.  

Alt materialet er samlet – på engelsk – på Refashions hjemmeside. Her finder du også video-guides til planerne.

Det siger Artikel 72 i den franske AGEC-lov

"Art. L. 541-10-12 - Alle producenter nævnt i artikel L 541-10-1 er forpligtet til at etablere og implementere en affaldsforebyggelses- og eco-designplan med det formål at reducere brugen af ikke-vedvarende ressourcer, øge brugen af genbrugsmaterialer og øge genanvendeligheden af produkter i behandlingsanlæg placeret i Frankrig."

"Denne plan revideres hvert femte år. Det kan være en individuel plan eller en, der er fælles for flere producenter. Den skal omfatte en gennemgang af den foregående plan og definere de mål og foranstaltninger, der skal træffes inden for affaldsforebyggelse og miljøvenligt design, som producenten vil gennemføre i løbet af de næste fem år. Den miljøorganisation, der er oprettet af producenterne, kan udarbejde en fælles plan for alle sine medlemmer."

"Individuelle og fælles planer sendes til producenternes miljøorganisation, som offentliggør et offentligt tilgængeligt resumé efter at have præsenteret det for et organ, der er repræsentativt for branchens interessenter. "

"