Menu

Frihandelsaftale med Vietnam træder i kraft 1. august

EU har indgået en frihandelsaftale med Vietnam, som træder i kraft 1. august 2020. Aftalen betyder, at næsten al told bortfalder, hvilket kan give markante fordele til danske mode- og tekstilvirksomheder.

Foto: Florian Wehde on Unsplash
Foto: Florian Wehde on Unsplash

07. juli 2020

Frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam betyder, at danske virksomheder kan opnå toldfrihed eller nedsat told, når de importerer varer fra Vietnam, og at virksomheder i Vietnam kan opnå toldfrihed eller nedsat told, når de importerer varer fra EU. Aftalen betyder at 99 % af tolden de to lande imellem afskaffes. Når aftalen træder i kraft 1. august, bortfalder 71 % af tolden på varer fra Vietnam til EU, mens resten udfases over periode på op til syv år. 65 % af tolden for varer, som eksporteres fra EU til Vietnam, forsvinder når aftalen træder i kraft, og resten udfases over en periode op til ti år.

For at opnå toldfordelene skal varerne opfylde betingelserne for oprindelse i frihandelsaftalen.

Du kan læse om oprindelseskravene i frihandelsaftalens protokol 1 fra side 1319. Tekstilvarer mm. finder du fra side 1353

Import fra Vietnam

Vietnam benytter sig ikke af REX-systemet eller godkendt eksportør-ordningen i forbindelse med frihandelsaftalen med EU. Derfor skal virksomheder i Vietnam, som ønsker at eksportere med toldfrihed eller nedsat told, have udstedt et EUR.1-certifikat for forsendelser med en værdi over 6.000 euro. Er beløbet mindre, skal eksportøren udstede en oprindelseserklæring på et handelsdokument for eksempel en faktura. Du finder sprogversioner på fra side 1378 i dokumentet ovenfor.

Eksport til Vietnam

Forsendelser med en samlet værdi over 6.000 euro kræver, at din virksomhed er registreret i REX-systemet. Er værdien lavere, behøver virksomheden ikke være REX-registreret, og dermed kan oprindelseserklæringen i fakturaen.

Er din virksomhed allerede registreret eksportør, skal du ikke søge igen. 

Du finder mere information i Toldtariffen (TARIC) på SKATs hjemmeside

Toldsatser ved eksport finder du på EU’s Market Access Database

"