Menu
Årsregnskab

Gabriel buldrer frem

Der er fortsat fuld fart på væksten i den nordjyske tekstilvirksomhed Gabriel, som kommer ud af regnskabsåret med markant vækst på både top- og bundlinje.

16. november 2017 Af Simon Hansen , sh@dmogt.dk

Gabriel Holding A/S, som har hovedsæde i Aalborg, har haft fart på vækstlokomotivet i 2016/17. Omsætningen er steget 26 % i forhold til året forinden, og det er en kombination af organisk vækst og tilkøbt virksomhed, der bringer den samlede koncernomsætning op på 492,8 mio. kr. Den organiske bidrager alene med en omsætningsvækst på 14 % (54,4 mio. kr.), mens den tilkøbte virksomhed bidrager med 48 mio. kr. til væksten.

Gabriel realiserer en stigning i driftsresultatet (EBIT) på  16 %, hvilket bringer det op på 45,9 mio. kr. Resultatet før skat stiger 10 % til 46,8 mio. kr.  

Det er dog ingen større overraskelse, at Gabriel ville komme så flot ud af regnskabsåret. I årets løb er der nemlig blevet justeret på forventningerne. Efter seks måneder af regnskabsåret opjusterede ledelsen forventningerne, og omsætningsvæksten skulle således ramme 20-25 %, mens resultatet før skat skulle stige 10 %.

Men det stopper ikke her. Ledelsen ser nemlig potentiale for yderligere vækst i det nye år.

”Det globale marked for erhvervsmøbler forventes for 2017/18 at være let stigende, og ledelsen vurderer, at mulighederne for vækst i både omsætning og indtjening er til stede. På baggrund af koncernens udbyggede og konstant stigende investering i udviklings- og salgsaktiviteter forventes en omsætningsvækst på 10-15%,” kan man læse i årsrapporten fra Gabriel Holding A/S.   

Forventer nyt rekordår
Tilkøbet af det britiske selskab Screen Solutions Ltd. betød en række strukturelle og strategiske tilpasninger, og derfor skal 2017/18 bruges på at integrere selskabet som en del af koncernens strategi, således at man kan skabe grobund for vækst og indtjening i de kommende regnskabsår. Gabriel har også investeret i at etablere polsterproduktion i Michigan, USA, og det forventer ledelsen vil påvirke omsætningen positivt. Dog er der fortsat etableringsomkostninger, og således forventer ledelsen, at den nye amerikanske enhed vil påvirke koncernens indtjening i indeværende regnskabsår med et mindre driftsunderskud.

Ledelsen forventer, at både omsætning og resultatet før skat vil stige 10-15 % i 2017/18. Bundlinjevæksten skal skabes med udgangspunkt i  produktivitetsforbedringer og fortsatte investeringer i salgs- og udviklingsaktiviteter.

Fortsætter Gabriel væksten, vil 2017/18 være året, hvor koncernens omsætning overstiger en halv milliard. Det vil igen være en rekord for den nordjyske tekstilvirksomhed.

"