Menu

Genåbningsplanen er klar

Der er politisk enighed om rammerne for genåbningen af Danmark. Det betyder blandt andet, at de første indkøbscentre kan åbne fra 13. april og de eksisterende hjælpepakker forlænges indtil 30. juni. Vi giver dig overblikket over de vigtigste forhold – også justeringen af hjælpepakkerne.

23. marts 2021

Et bredt politisk flertal har nu indgået en aftale om rammerne for genåbningen af Danmark.

Når alle danskere over 50 år, der ønsker det, er vaccineret, vil Danmark kunne genåbne, og indtil da har de politiske partier aftalt, at restriktionerne udfases gradvist med 14 dages intervaller. Det betyder:

Der indføres et coronapas, som er en forudsætning for, at erhvervs- og kulturlivet kan genåbne hurtigere. Coronapasset skal vise, om borgeren er færdigvaccineret, har overstået infektion eller er testet negativ indenfor 72 timer (både PCR- og antigen-test).

Alle lempelser og genåbningsinitiativer er fortsat betinget af, at smitten ikke eksploderer, ligesom regeringen løbende vil rådføre sig med eksperterne for at vurdere de forskellige tiltag.

Her får du de vigtigste informationer: 

Detailhandel - Indkøbscentre mm.

Almindelig handel i indkøbscentre, stormagasiner, arkader mv. med et areal på 15.000 m2 eller derunder kan genåbne pr. 13. april 2021. Genåbningen gælder ikke for biografer, restauranter og caféer mv., som er lokaliseret i indkøbscentret mv.

Der vil gælde arealkrav og krav om mundbind eller visir samt retningslinjer vedrørende afstand, hygiejne og tiltag, der skal modvirke ophold i fællesarealer mv., herunder afskærmning af bænke, stole mv.

Retningslinjerne vil blive drøftet i sektorpartnerskabet på baggrund af oplæg fra sundhedsmyndighederne. Indkøbscentre, stormagasiner, arkader mv. i kommuner med særlig høj incidens er undtaget – vurderes af Epidemikommissionen.

De tiltag og restriktioner, der ikke lempes pr. 6. april og 13. april, forlænges til og med den 20. april 2021.

Som udgangspunkt åbnes de store indkøbscentre og stormagasiner for almindelig handel mv. den 21. april.

Hjælpepakker

Aftalepartierne er enige om, at hjælpepakkerne forlænges i lyset af den gradvise genåbning i de kommende måneder, således at de gælder til og med d. 30. juni 2021.

Virksomheder, der har været omfattet af nedlukning, vil kunne vurdere, at det ikke er hensigtsmæssigt at lukke op. I den situation vil en virksomhed, der tidligere har været omfattet af et forbud og derfor har været lukket, kunne vælge fortsat at holde lukket og vil efter den gældende ordning derefter modtage op til 90 pct. i kompensation for de faste udgifter, og op til 90 pct. i selvstændige-ordningen.

Aftalepartierne er endvidere enige om, at hjælpepakkerne skal udfases i takt med, at samfundet genåbnes og med forståelse for de forskellige branchers vilkår.

Den Økonomiske Ekspertgruppe skal komme med anbefalinger til, hvordan sammensætningen og udfasningen af hjælpepakkerne skal designes fra d. 1. juli 2021 og frem – herunder beskrive scenarier for forventningerne til dansk økonomi.

Justering af hjælpepakker af 19. marts

Butikker i centre og stormagasiner kan søge kompensation via ’faste omkostninger light’. De kan med revideringen af aftalen opnå 100 pct. kompensation for de faktisk afholdte, stedbundene faste omkostninger op til 150.000 kr. pr. enhed pr. måned. Samtidig søges ordningen godkendt under Temporary Framework pkt. 3.1, hvorved kompensationsloftet på 1,5 mio. kr. pr. virksomhed hæves til ca. 13,3 mio. kr. pr. virksomhed

Aftalepartierne er enige om, at kompensationsperioden forlænges med syv dage ud over restriktionsperioden, såfremt restriktionerne rulles tilbage med mindre end syv dages varsel. Således sikres virksomhederne en ”omstillingsperiode” på minimum syv dage, hvor virksomhederne har mulighed for at modtage kompensation, selvom restriktionerne måtte være ophævet.

For lønkompensationsordningen gælder også en syv dages omstillingsperiode. 

Se i øvrigt DM&T's seneste særvejledning fra den 22. marts, hvor vi afklarer flere tvivlsspørgsmål om lønkompensation. 

Læs hele aftaleteksten fra 19. marts her

Rejser

Regeringen arbejder efter, at der kan åbnes for rejse med coronapas samt smitteforebyggende tiltag – forudsat, at myndighederne vurderer, at data fra de pågældende lande er valide og troværdige.

Forsamlingsforbud og messeaktiviteter

Regeringen nedsætter en hurtigt-arbejdende ekspertgruppe, der – sammen med relevante myndigheder – medio april skal komme med forslag til, hvordan de større forsamlinger og arrangementer kan afholdes sundhedsmæssigt forsvarligt.

Ekspertgruppen skal også komme med anbefalinger vedrørende anvendelsen af ”superligaordningen” samt afholdelse af messeaktiviteter.

Aftalepartierne er desuden enige om, at regeringen – på baggrund af faglig rådgivning fra Epidemikommissionen – medio april fremlægger en plan for udfasning af forsamlingsforbuddet. Regeringen indkalder til forhandlinger sådan, at udfasningen af forsamlingsforbuddet indtænkes løbende i den gradvise genåbning.

Lokale nedlukninger

Myndighederne vil følge smitteudviklingen tæt, og ved lokale udbrud vil det være muligt at iværksætte tiltag og restriktioner, der kan håndtere sådanne. Der kan være tale om nedlukninger og udskydelse i forhold til genåbningsplanen på både institutions-, lokal-, kommune-, landsdels-, eller regionsniveau.

Læs mere på Statsministeriets hjemmeside

"