Menu

Grundlovsdag – er det en betalt fridag?

Hvordan er det nu – er Grundlovsdage en arbejdsdag eller en fridag? DM&T får ofte det spørgsmål, og svaret er ikke helt entydigt. Det kommer nemlig an på både kutymer og de lokale aftaler.

31. maj 2023 Af Michael Lund-Nielsen , ml@dmogt.dk

Har medarbejderne fri på Grundlovsdag?  

Det korte svar er, at virksomheden skal gøre, som den plejer, i hvert fald hvis der ikke gælder nogen overenskomst for ansættelsesforholdet.

Tidligere så man ofte, at Grundlovsdag (5. juni) var en halv fridag med løn fra kl. 12.00.

I dag er det i høj grad op til arbejdsgiverne selv, om de vil holde lukket eller ej. Er der intet fastsat i hverken overenskomst eller personalepolitik, så er det kutymen på virksomheden, der gælder.

Lukkeloven fastslår dog, at butikker (med få undtagelser) skal holde lukket hele dagen på Grundlovsdag, men lukkeloven gælder ikke for kontor- eller lagerområdet.

Virksomheder inden for Dansk Mode & Textil kan være bundet af seks overenskomster, som siger følgende om Grundlovsdag:

1) Textil & Beklædningsoverenskomsten mellem 3F og DM&T for bl.a. medarbejdere der laver manuelt arbejde på lageret eller i produktionen (ikke-funktionærer).

  • Grundlovsdag er en hel fridag, som betales med SH-forskudsbeløb (eller normal løn i mangel af SH-opsparing).

2) Overenskomsten mellem Teknisk Landsforbund og DM&T for bl.a. designere, tekstilkonstruktører og deres assistenter mv.

  • Grundlovsdag er en hel fridag med løn.

3) Overenskomsten mellem HK Handel og DM&T for bl.a. administrative medarbejdere på kontoret og lageret (funktionærer)

  • Grundlovsdag er en hel fridag med løn.

4) Overenskomsten mellem CO Industri og DI for bl.a. faglærte håndværkere som smede eller elektrikere mv.

  • Arbejdstiden for den pågældende uge reduceres med 1/5, hvis Grundlovsdag ligger på ugens 5 første hverdage. Der ydes betaling fra medarbejderens fritvalgskonto.

5) Butiksoverenskomsten mellem HK Handel og Dansk Erhverv for bl.a. ansatte i butikker.

  • Arbejdstiden for den pågældende uge, hvori Grundlovsdag ligger, skal reduceres i forhold til medarbejderens gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, og der betales normal løn for dagen.
  • Spørg DM&T, hvilke intervaller der gælder ved reduktionen. En gennemsnitlig arbejdstid på 37 timer medfører en reduktion i arbejdstiden på 7,5 timer.

6) Lederaftalen mellem Dansk arbejdsgiverforening og Ledernes Hovedorganisation, der gælder for bl.a. ledere, som er medlem af Lederne.

  • Grundlovsdag kan frit aftales, men hvis der ikke er aftalt noget, så følger lederen som udgangspunkt vilkårene for sine underordnede medarbejdere.

DM&T’s HR-advokater står til rådighed for afklaring af yderligere spørgsmål.

DM&T rådgiver om alle HR-juridiske forhold

"