Menu

Han Kjøbenhavn vendte bøtten i succesfuldt 2018

Streetwear-brandet Han Kjøbenhavn kommer ud af 2018 med et markant forbedret regnskab og går framinus til plus. Dermed peger alt på, at den igangsatte turnaround med et styrket fokus på engroskunderne bærer frugt.

Makkerparret der driver han Kjøbenhavn. Stifter og kreativ direktør Jannik Wikkelsø Davidsen (tv) og adm. direktør Daniel Søndergaard Hummel.
Makkerparret der driver han Kjøbenhavn. Stifter og kreativ direktør Jannik Wikkelsø Davidsen (tv) og adm. direktør Daniel Søndergaard Hummel.

21. marts 2019 Af Simon Hansen , sh@dmogt.dk

Han Kjøbenhavn formåede i det forgangne regnskabsår at forbedre regnskabet markant. Regnskabstallene for 2018 viser, at omsætningen er steget med 53% fra 2017 til 2018 og driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) for 2018 udgør et overskud på 1,8 mio. kroner mod et driftsunderskud i 2017 på -3,2 mio. kroner.

I midten af 2017 satte et nyt hold sig i stolen hos Han Kjøbenhavn. En ny ejerkreds, ledelse og ny struktur blev etableret for selskabet. Stifter og kreativ direktør Jannik Wikkelsø Davidsen danner nu makkerpar med adm. direktør Daniel Søndergaard Hummel i den daglige drift af selskabet.

I efteråret 2017 præsenterede den nye ledelse en vækststrategi for Han Kjøbenhavn med fokus på at vende den finansielle udvikling og indfri brandets vækstpotentiale på hjemmemarkedet samt internationalt.

Hvor den sidste halvdel af 2017 var præget af oprydning, har 2018 haft fokus på at implementere den nye vækststrategi og været den nye ledelses første fulde regnskabsår:

”Vi har i 2018 lykkes med den første del af den forretningsmæssige turnaround vi har sat os for – herunder et stærkt fokus på vores wholesale kunder, opbygning af en international salgsdistribution, stærkere kollektionsopbygninger, streamlining af produktionen samt budget- og omkostningsdisciplin. Det er vi tilfredse med er lykkedes”, siger Daniel Søndergaard Hummel.

Den nye strategi har også betydet, at Han Kjøbenhavn har lukket deres egne butikker i New York og Paris. Samtidig kan man på Finans læse, at salget til de internationale online-platforme og store engroskunder udgør 60 % af salget.

”Modeindustrien er virkelig under hurtig forandring, og i det spiller storkunderne en væsentlig rolle. Mange mindre butikker har det svært i øjeblikket, og der bliver generelt færre af dem, hvorimod storkunderne trives bedre i forandringen. Vækstpotentialet er betydeligt hos de store aftagere. Det er vi meget opmærksomme på. Al kraft skal bruges på vores engrosforretning,” siger Daniel Søndergaard Hummel til Finans.

I januar måned præsenterede Han Kjøbenhavn sin efterår- og vinterkollektion for 2019 med modeshowet ”Fairytale Denmark” under modeugen i Paris. Dette som et led i den internationale ekspansion, der er en del af den fremtidige vækststrategi for forretningen, hvor især online og wholesale delen af forretningen forventes at fortsætte den stærke fremgang.

"