Menu

Markante udfordringer i handelsaftale mellem EU og UK

Juleaftensdag bød på en længe ventet handelsaftale med briterne og EU. Det er positivt, at vi undgår hårdt Brexit, men der følger stadig en række negative konsekvenser med aftalen, lyder det fra DM&T’s internationale chef.

28. december 2020

Juleaftensdag blev en aftale mellem EU og Storbritannien (UK) forhandlet på plads. Aftalen træder i kraft den 1. januar 2021, men på trods af aftalen bliver der en række markante konsekvenser for virksomheder som handler med UK. Her følger får du en oversigt over de handels- og toldmæssige ændringer.

Der er tale om, at EU og UK nu opererer under to forskellig nationale regelsæt, men med en fælles aftale om visse forhold, som det kendes fra andre handelsaftaler mellem f.eks. EU og Canada.

”Aftalen mellem EU og UK en positiv nyhed i forhold til en ”hård Brexit” som ville være konsekvensen uden en aftale. Når det er sagt, er der stadigvæk en række negative konsekvenser ved briternes udtræden af EU, herunder den administrative byrde ved samhandel mellem EU og UK samt det faktum, at aftalen ikke dækker størstedelen af de varer, som mode- og tekstilbranchen eksporterer til UK. På længere sigt vil danske virksomheder også kunne se frem til, at der kommer lokale britiske regler på en række områder, som ellers var reguleret på EU-niveau,” siger DM&T’s internationale chef Michael Hillmose.

Handelsaftalen giver toldfri passage mellem EU og UK for varer, som har oprindelse i et af de to områder. For at få glæde af toldfriheden skal oprindelsen på varen kunne dokumenteres, som det kendes fra handel med andre lande som EU har handelsaftaler med. Oprindelsesreglerne fremgår af handelsaftalens proceslister, som kan læses HER.

Det betyder også, at varer, som har oprindelse i et tredjeland uden for EU og som skal sendes til UK, bliver pålagt told. Det er uanset om varerne sendes direkte fra producentlandet eller via transit gennem EU. Disse varer vil være underlagt de aftaler, som UK har indgået med de respektive lande, hvor varerne har oprindelse. UK’s handelsaftaler med tredjelande findes HER

 Toldsatserne for ikke-EU-varer til UK findes HER 

UK træder ud af EU’s toldunion og derfor vil der være en administrativ byrde forbundet med handel mellem EU og UK. Der vil blive udført toldbehandling af varer når de krydser grænserne og en række administrative krav til registreringer og dokumentation m.v. skal overholdes. Den britiske regering har lagt en guide på deres hjemmeside. Den findes HER

Foruden de handels- og toldmæssige forhold er der en lang række andre forhold som er omfattet af aftalen. Det drejer sig bl.a. om mærkningsregler, produktkrav, lokale og udsendte medarbejdere, persondata, ind- og udrejse osv. EU-kommissionen har udgivet en oversigt over aftalens indhold HER.

Mange af de øvrige forhold bliver kun gradvist implementeret og DM&T vil løbende holde medlemskredsen orienteret, når detaljerne efterhånden falder på plads.

Dansk Mode & Textil rådgiver om de forhold, som gælder for mode- og tekstilvirksomheder og vores samarbejdspartnere rådgiver om alle øvrige aspekter ved handel med UK efter Brexit. Medlemmer er altid velkomne til at kontakte os for en gennemgang af de forhold som vedrører vores branche. DM&T’s guide til Brexit gælder fortsat og den findes HER.

"