Menu

Hosebinderlauget skifter oldermand og byder fire nye brødre velkommen

I dag fik det navnkundige Hosebinderlaug fire nye medlemmer. Alle traditioner blev holdt i hævd, men det var en ny oldermand, der satte den røde hue på de nye bindebrødres hoved.

Hosebinderlauget har optaget (fra venstre) Lars Gantzel Pedersen, Jesper Jensen og Bjarne Jeppesen som bindebrødre samt Niels Viggo Malle (th) som æresbindebroder.
Hosebinderlauget har optaget (fra venstre) Lars Gantzel Pedersen, Jesper Jensen og Bjarne Jeppesen som bindebrødre samt Niels Viggo Malle (th) som æresbindebroder.

04. juni 2019 Af Simon Hansen , sh@dmogt.dk

Årets Hosebinderdag lignede på næsten alle måder de foregående. Her er traditionerne mere end vigtige, må man forstå. Hosebinderlauget, den legendariske sammenslutning af mænd med en vigtig rolle for den midtjyske tekstilindustri, var her til eftermiddag samlet i Hosebinderhuset i Herning, hvor forsamlingen - i ført de traditionelle røde strikhuer - startede dagens program med at synge med på 'Jyden, han er stærk og sej', hvorefter Oldermanden fik ordet. Den tidligere Belika-direktør Niels Ole Vestergaard-Poulsen har igennem 13 år bestridt posten som Oldermand i lauget, så det var en formsag at klare sig igennem velkomsten, men så stoppede traditionerne for en stund. Niels Ole Vestergaard-Poulsen meddelte nemlig forsamlingen, at han ønskede at trække sig fra posten som Oldermand. 

"Jeg vil gerne give udtryk for, at det for mig har været et privilegium og en glæde at beklæde posten som Oldermand i Hosebinderlauget.Vor egn, vor industri og hele mit arbejdsliv har været forbundet med tekstil-og beklædningsbranchen, og ser man lidt historisk på det, som vor industri har skabt her i Hammerum Herred – men også ud over landet, så må der godt brede sig en stolthed – også blandt medlemmer af Hosebinderlauget," sagde han blandt andet i sin afskedstale, inden han kunne berette, at Styrelsen allerede havde fundet den næste oldermand. 

"Styrelsen har valgt Karsten Rasmussen, og jeg er sikke på, at opgaven med at føre Hosebinderlauget videre er i de bedste hænder," lød det fra Niels Ole Vestergaard-Poulsen, som herpå overrakte Oldermandens kæde til Karsten Rasmussen, medejer af HRT Textiles. 

Oldermand af anden generation

Den nye Oldermand udtrykte taknemmelighed og glædede sig over, at der er en stærk Styrelse, som holder lauget på ret køl. Han noterede sig, at det var en stor ære, som han dog ikke er den eneste i familien, der er forundt.

”Det er også helt specielt for mig at overtage posten som Oldermand, idet min far jo også var Oldermand og optog mig som Hosebinder i 2001, hvor han under optagelsen bad ”a knejt” om at komme frem og få huen på hovedet,” sagde Karsten Rasmussen med henvisning til sin far, Helge Rasmussen.

Størstedelen af Karsten Rasmussens tale handlede om Niels Ole Vestergaard-Poulsen, og han sluttede med at rose denne ikke bare for sit virke i Hosebinderlauget men helt generelt.

”Niels Ole har sat et stort præg på den midtjyske egn og på tekstilindustrien, og har været med til at skabe stor fremgang og velstand lokalt og nationalt. Du har udfyldt en stor plads i mange foreninger, styrelser, bestyrelser, fonde mm, og vi skylder dig en stor tak for alt hvad du har bidraget med,” lød det således fra den nye Oldermand til den afgående.

Hosebinderlaugets Styrelse får med Niels Ole Vestergaard-Poulsens udtræden et nyt medlem i form af Anders Hust, grundlægger og mangeårig direktør i Claire. Anders blev bindebroder i 1996, og han indtræder i Styrelsen som Arkforvalter. John Vestergaard, egetæppers adm. direktør, overtager Karsten Rasmussens position som Skriver i Styrelsen.

Herpå mindedes Hosebinderlauget bindebroder, tidl. direktør i Preben Høgdal, som gik bort tidligere på året.

Tre nye bindebrødre og en æresbindebror

Derefter var det blevet tid til det festlige højdepunkt på dagen: Optagelsen af årets nye bindebrødre. I år er der tale om ikke mindre end tre nye bindebrødre i skikkelse af Lars Gantzel Pedersen (Danspin), Jesper Jensen (danfloor)og Bjarne Jeppesen (Sports Group Denmark) samt en enkelt æresbindebroder; Niels Viggo Malle. De nye brødre blev vanen tro trakteret med mjød og fik overrakt den røde strikhue, æresbrev og hosebindernål.

De nye bindebrødre blev budt hjerteligt velkommen af forsamlingen, som afsluttede denne 67. Hosebinderdag med i fællesskab at synge Jeppe Aakjærs ’Skuld gammel venskab rejn forgo’.

Som nye bindebrødre optages i år:

Lars Gantzel Pedersen (f. 1964), adm. direktør, Danspin A/S, Ikast.

Lars er født og opvokset i Esbjerg, og efter endt skolegang i sin fødeby gik turen til Odense Teknikum, hvor han blev uddannet ingeniør i 1988.

Ved lidt af et tilfælde faldt han over en stillingsannonce fra en virksomhed i Ikast – en virksomhed der skulle vise sig at få stor betydning for Lars’ liv. Virksomheden var Danspin, hvor han blev ansat i vedligeholdelsesafdelingen. Senere blev han forfremmet til produktionschef og i 1993 fik han tilbuddet jobbet som adm. direktør. Sideløbende med sit virke hos Danspin uddannede Lars sig på INSEAD i Frankrig. 

I 1997 købte Lars Danspin af Jacob Holm og Sønner, og har siden udviklet selskabet fra dengang 70 medarbejdere til i dag ca. 500 medarbejdere. Dengang foregik produktionen i Danmark, men i dag produceres på egne fabrikker i Litauen og Estland, og omsætningen udgør ca. 350 mio. kr. Den foretagsomme vestjyde bruger en stor del af sin tid på bestyrelsesarbejde i bl.a. Jakobsen Honning, Hanstholm Køkkener og Herning Ikast Håndbold, hvor Lars også er hovedinvestor.

Jesper Jensen (f. 1961), adm. direktør, danfloor A/S, Kibæk

Jesper er født og opvokset i Lind, hvor han færdiggjorde sin skolegang. Sidenhen tog han en HD i regnskab og revision og blev i 1975 ansat som revisor ved BDO i Ikast. Her var han ansat frem til 1985, hvor udlandet kaldte. London var destinationen og 3-Stjernet Salami Ltd. arbejdsgiveren.

Fra 1987 til 1999 bestred Jesper job som økonomichef hos reklamebureauet J. Walter Thomsen, København, økonomidirektør hos Reklamebureauet DM&B i København, og økonomichef hos Claire Retail, Ikast.

I 1999 blev Jesper ansat som økonomichef hos danfloor i Kibæk og i 2001 udnævnt til Managing Director for danfloor i Kibæk, som året efter blev en del af den globale koncern Ulster Carpet Group.

Sidenhen har han stået i spidsen for danfloor, og Jesper besidder også en række bestyrelsesposter i koncernen. Han er en del af bestyrelseslokalerne i danfloor/Ulster A/S; Kibæk, danfloor UK Ltd.; Bristol, Foamtex; Ikast, Ulster Carpet Mills; Nordirland og Ulster Holding Group; Nordirland.

Bjarne Jeppesen (f. 1979), adm. direktør, Sports Group Denmark A/S, Funder

Bjarne er født i Ikast, hvor han har boet størstedelen af sit liv, hvor han også har færdiggjort sin skolegang og HH. I 2000 blev han ansat hos Dansk Transfertryk i Ikast og udstationeret i Shanghai. Oprindeligt skulle det være et år, men Bjarne endte med at spendere ti år i Asien, primært med base i Hong Kong. De sidste seks år af sit udlandsophold arbejdede Bjarne for Active Sportswear.

I 2012 vendte han tilbage til Danmark og grundlagde Sports Group Denmark, som på den korte tid er undergået en rivende udvikling. Sidste år indviede virksomheden sit nye hovedsæde i Funder ved Silkeborg, men den hastigt voksende virksomhed har også kontorer i København, Aalborg, Norge, Finland og Kina. Sports Group Denmark udvikler og sælger en række sportsbrands, og har i de senere år også udvidet forretningen med flere opkøb.

Niels Viggo Malle (f. 1954), indtil for nyligt direktør i Handelsbanken, Herning, blev optaget som æresbindebroder.

Niels Viggo Malle er opvokset i Thisted, hvor han efter endt realeksamen kom i lære på maskinfabrikken Cimbria i 1972.  Efter udstået læretid satte den unge Malle kursen mod Herning, hvor han efter sin HH-eksamen i 1976 blev bankelev i Midtbank. I 1978 var han udlært og herefter fulgte en årrække som ansat i Midtbank sideløbende med fyldestgørende efteruddannelse. Indtil 1986 var han Herningafdelingens mand med stillinger som fuldmægtig, prokurist og erhvervskonsulent med speciale i tekstilindustrien.

Herefter blev han afdelingsdirektør, underdirektør og souschef i Midtbank Ikast (1986-95), direktør og områdechef i Midtbank Århus (1995-96) og direktør i OTM-Offsettrykkeriet Midtjylland (1996-97), før han vendte tilbage til Midtbank Ikast, hvor han var direktør og områdechef (1997-2003). I 2003 blev han direktør i Handelsbanken Herning, hvor han efter eget ønske fratrådte i efteråret 2018.

Den foretagsomme Niels Viggo Malle har været involveret i at tilvejebringe en række projekter i Ikast, herunder Idrætsthøjskolen Midtvest og Stadome i Ikast, ligesom han er aktivt involveret i en række bestyrelser bl.a. Herning Folkeblads Fond og Midtjysk Skole- og kulturfond, ligesom han er formand for Erhvervsakademi MidtVest og Jacobsen Group ApS.

Hosebinderlauget

  • Grundlagt den 24. juli 1952 i forbindelse med Textilmessen i Herning
  • Oprindeligt et tiltag, der skulle medføre opmærksomhed om den jyske tekstilmesse.
  • Jeppe Jepsen blev optaget som laugets første medlem og Oldermand.
  • Laugsskråen definerer Hosebinderlaugets virke.
  • Hosebinderlaugets formål er: ”Gennem optagelse at samle og hædre personer indenfor textilbranchen, der har virket til gavn for Hammerum erred, samt gennem tildeling af Hosebinderlaugets hæderstegn at udmærke personer også udenfor branche, som har ydet en særlig indsats til fordel for Hammerum Herred, Det er endvidere laugets formål at bevare traditionen om hosebindingen, som førte til egnen opblomstring i økonomisk og kulturel henseende.”
  • Hosebinderlauget består udelukkende af mænd, da Laugsskråen foreskriver at ”Kvinder kan ingensinde optages.”
  • Ceremonien på Hosebinderdagen indbefatter en række traditioner: Ceremonimesteren skal strikke en omgang på bindehosen, medlemmerne bærer røde strikhuer, nye medlemmer modtager hosebindernålen og brødrene skåler nye medlemmer ind i en sagnomspunden mjød.
  • Greve Ingolf er Æresbindemester og dennes hustru Grevinde Sussi er den eneste kvinde, der må sidde blandt Bindebrødrene.
"