Menu

Hovedaktionær overtager fuldt ejerskab af Borch Textile Group

Ulrich Mosegaard har hidtil været hovedaktionær i Borch Textile Group A/S. Nu er han eneaktionær, efter han har købt Industri Udviklings aktier.

Foto: rawpixel on Unsplash
Foto: rawpixel on Unsplash

07. februar 2019

Industri Udvikling har gennem de seneste seks år været medejer af tekstilvirksomheden Borch Textile Group A/S. Ejerskabet har været delt med Ulrich Mosegaard, som har været hovedaktionær. Nu har han købt alle aktier i selskabet og er dermed eneejer. Igennem de år, hvor Industri Udvikling har været medejer, er der foretaget store investeringer i organisation og værdikæde, ligesom Borch Textile Group har styrket sin markedsposition markant.

”I Borch koncernen er vi fokuserede på vore nicher og vi har fortsat store ambitioner i forhold til fremtidig vækst. Det kræver et langsigtet commitment, hvilket jeg giver klart udtryk for med min overtagelse af selskabet. Herudover befinder vi os i et marked præget af store forandringer og markant skærpede krav fra kundernes side, det er jeg overbevist om at vi som koncern, qua vores dygtige medarbejdere, stærke værdikæde og knowhow, vil kunne efterleve til glæde for vore kunder i fremtiden,” siger ulrich Mosegaard i en pressemeddelelse.

Borch Textile Group er en betydelig aktør indenfor salg af tekstiler til industrielle vaskerier. Slutkunderne findes primært indenfor sundhedssektoren, industrien samt hotel- og restaurationsbranchen. Selskabet har egne datterselskaber i Danmark, Sverige, Norge og Polen. Borch-koncernen beskæftiger direkte 60 personer.

Ulrich Mosegaard er anden generations ejerleder af Borch Textile Group A/S, og vil om få år kunne fejre virksomhedens 50-års jubilæum i familien Mosegaards ejerskab.

"