Menu

Hvad gør din virksomhed for kvinders rettigheder? DM&T er klar med webinar og standardpolitik

Mode- og tekstilindustrien beskæftiger mere end 45 millioner kvinder på verdensplan, og selv om de seneste år har ført positive tiltag med sig for verdens kvinder, så har vores branchen stadig mindst 45 millioner grunde til at blive meget bedre.

Foto: Willian Justen de Vasconcellos/Unsplash
Foto: Willian Justen de Vasconcellos/Unsplash

08. marts 2021 Af Marie Busck , mb@dmogt.dk

Diskrimination, sexisme og chikane på arbejdspladsen er uforeneligt med bæredygtig og ansvarlig virksomhedsadfærd. Det har en negativ indvirken på arbejdskultur og produktivitet. Ligestilling, diversitet og inklusion bidrager modsat til et sikkert, sundt, produktivt og innovativt arbejdsmiljø. Derfor er der god grund til, at vi i DM&T sætter fokus på diskrimination og ligestilling.

Især en dag som i dag.

I dag, den 8. marts, er det kvindernes internationale kampdag.

Dagen har dybe rødder i tekstilindustrien. Den 8. marts 1908 demonstrerede amerikanske kvindelige tekstilarbejdere for kvinders rettigheder i New York. Det er blevet til en dag, hvor der sættes fokus på kvinders ligestilling verden over. Det er der, på trods af væsentlige fremskridt siden 1908, stadig stort behov for. Også i tekstilindustrien, som i dag beskæftiger mere end 45 millioner kvinder verden over, der dagligt er udsat for vold, sexisme, og uværdig behandling Ikke kun i de globale værdikæder, men i særdeleshed også i den vestlige del af verden - inklusive Danmark. Diskrimination, sexisme og manglende diversitet er ikke nye temaer for branchen, men Black Lives Matter- og #metoo-bevægelserne, og ikke mindst Covid-19-krisens betydning for kvinder i udviklingslande, har igen understreget, at branchen stadig står overfor massive udfordringer, og at der er behov for forandringer.

De forandringer vil og skal DM&T være en del af.

Derfor kickstarter vi vores fokus med et webinar den 23. marts og lancerer dernæst en standardpolitik som en del af vores toolbox for bæredygtighed, som vores medlemmer kan bruge til at kommunikere deres forpligtelse til ligestilling og diversitet. I denne artikel vil vi kort præsentere de områder, man bør arbejde med som mode- og/eller tekstilvirksomhed indenfor temaet.

Sidst i artiklen er der links til redskaber og initiativer, hvor du kan hente hjælp og inspiration. 

Betydningen af data

World Benchmarking Alliance (WBA) udgav i slutningen af sidste år en rapport om ligestilling i beklædningsindustrien på baggrund af en dataindsamling fra 36 af de mest indflydelsesrige virksomheder i branchen, herunder virksomheder som H&M, GAP, Adidas og Kering. Hovedkonklusionen på rapporten er, først og fremmest, at alt for få virksomheder indsamler systematisk data på køn og ligestilling, og dem, som gør, indsamler for lidt. Samtlige 36 virksomheder offentliggør mindre end 40% af den data, som relaterer sig til køn og ligestilling, som deres interessenter forventer at se. Data er absolut kritisk. Uden data kan man ikke foretage en reel diagnosticering af problemerne, og uden en diagnosticering kan man ikke iværksætte målrettede initiativer, der adresserer problemerne. Data er også afgørende for at vurdere om igangsatte initiativer rent faktisk driver en forandring, eller om de skal justeres.

Som mode- og tekstilvirksomhed er der især tre led i værdikæden, hvor et særskilt ligestillings-, køns- og diversitetsfokus er relevant.

  1. Egne ansatte samt direktion og bestyrelse
  2. Leverandørkæde
  3. Design og markedsføring af produkter

Indenfor alle tre områder er der store udfordringer. Indgroede kulturelle og sociale koder er med til forme opfattelser og etablere vaner, bevidste og ubevidste, der er dybt forankrede i vores samfund, adfærd og måde at forstå verden på. Og derfor kan de også være meget svære at bryde. Bevidsthed og synliggørelse er et godt sted at starte. Mere konkret anbefaler DM&T to aktiviteter, som kan bane vejen for mere målrettede initiativer:

  1. En politik på ligestilling og diversitet, som forpligtiger virksomheden til at arbejde med ikke-diskrimination, sexisme, ligestilling, diversitet og inklusion på strategisk niveau. Politikken skal være godkendt af ledelsen, kommunikeret til alle medarbejdere, være offentlig tilgængelig og løbende bakkes op om af ledelsen.
  2. Indsamling af kønsbaseret data. Det vil give et reelt indblik i eventuelle forskelle og uligheder mellem mænd og kvinder. Indsamling af data er relevant i egen organisation såvel som hos leverandører.  

Politik og dataindsamling kan ikke stå alene, men det er et særdeles godt udgangspunkt for komme i gang.

Vil du høre mere, så deltag i vores webinar den 23. marts. Der har vi inviteret udviklingsorganisationen Sex & Samfund og non-profit organisationen BSR (Business for Social Responsibility) til en spændende dialog om kvinders rettigheder og ligestilling i mode- og tekstilbranchen. Begge organisationer har i mange år arbejdet med emnet og vil byde ind med aktuel viden, trends samt give konkrete tips til hvordan man kan komme i gang med at arbejde systematisk med køn, ligestilling og diversitet.

Redskaber, retningslinjer og rapporter:

"