Menu

IC Group melder om faldende omsætning og ny selskabsstruktur

En af de helt store aktører i den danske modebranche har netop præsenteret årsregnskab. Det byder på en faldende omsætning, men en række besparelser medfører en højere indtjening. Nu meddeler ledelsen, at IC Group skifter kurs og bliver et rent holdingselskab for de tilbageværende brands.

Foto: By Malene Birger
Foto: By Malene Birger

28. august 2018 Af Simon Hansen , sh@dmogt.dk

IC Group har haft nogle begivenhedsrige år, som har budt på en ny ledelsesstruktur og skarpere opdeling, hvilket betyder at de enkelte brands i højere grad opererer som autonome enheder. Med salget af Peak Performance har ledelsen i den børsnoterede modevirksomhed vurderet, at det er tid til en ny forretningsmodel.

”I forlængelse af frasalget af IC Groups største og mest profitable brand – Peak Performance – har bestyrelsen besluttet at ændre selskabets forretningsmodel til udelukkende at blive et børsnoteret holdingselskab, der ejer aktierne i de tilbageværende brands. Bestyrelsen vil fortsat løbende overveje, hvornår det er i aktionærernes interesse at sælge disse brands,” skriver selskabet således i sin årsrapport for 2017/18.

Peak Performance er udskilt fra nedenstående tal.

Succes med at nedbringe omkostninger

Det forgangne regnskabsår bød på en faldende omsætning i koncernen. Omsætningen faldt således 9,2 % i lokal valuta, og udgjorde 1,535 mia. kr. Ser man på de tilbageværende brands i IC Groups portefølje, fremgår det, at Saint Tropez (-15 %) og Designers Remix (-14%) procentuelt taber mest på toplinjen, men Tiger of Sweden (-9%) og Malene Birger (-4%) må også realisere faldende omsætning.

Et af de helt store fokusområder for IC Group i det forgangne år har været at nedbringe omkostningerne og effektivisere forretningen. Det er koncernen lykkedes med i en sådan grad, at det allerede i det netop afsluttede regnskabsår har givet klare resultater. I løbet af sidste regnskabsår, 2016/17, præsenterede ledelsen en ny ledelsesstruktur og en større decentralisering af en række funktioner med henblik på at styrke de enkelte brands.

”Effektiviseringerne på tværs af koncernens centrale funktioner, som vi havde planlagt ved regnskabsårets begyndelse, er samlet set blevet gennemført hurtigere og mere effektivt end forventet. Dette var hovedårsagen til, at vi i april 2018 kunne opjustere vores resultatforventninger til regnskabsåret,” skriver selskabet i årsrapporten. Drifstresultatet (EBIT) steg fra 24 til 57 mio. kr., og resultatet før skat steg til 47 mio. kr. mod 21 mio. året forinden.

Forventer flad omsætningsudvikling

Den ændrede struktur i IC Group betyder, at alle brands nu fungerer som selvstændige enheder, og at alle de funktioner, som tidligere blev varetaget på koncernniveau, nu varetages af de enkelte brands. IC Group overvejer derfor også at sælge koncernens logistikfunktion fra i løbet af indeværende regnskabsår.

På den korte bane forventer IC Group en flad omsætningsudvikling i 2018/19. Tiger of Sweden og By Malene Birger forventes at øge omsætningen, mens Saint Tropez og Designers Remix står til en tilbagegang i omsætningen.

Transformationen af IC Group forventes at være færdiggjort i 2019/20, og selskabet forventer engangsomkostninger på ca. 55 mio. kr. fordel over de to regnskabsår. Fra 2020/21 forventer IC Group en besparelse på 25 mio. kr. årligt.

Det samlede antal medarbejdere faldt i 2017/18 til 808 mod 1.186 i de foregående regnskabsår.

IC Groups brands

Tiger of Sweden

 Mio kr.  2017/18 2016/17
Omsætning  860 963
 EBIT 47 67

By Malene Birger

Mio. kr.  2017/18 2016/17
Omsætning
 333 351
 EBIT 18 3

Saint Tropez

 Mio. kr. 2017/18 2016/17
Omsætning 265 315
 EBIT -20 2

Designers Remix (51 % ejerskab)

Mio. kr. 2017/18 2016/17
Omsætning 73 85
 EBIT 5 8
"