Menu

Inflationen skaber store udfordringer for virksomheder i USA

Ligesom i Europa er amerikanske virksomheder sluppet overraskende godt gennem COVID-pandemien, når det gælder antallet af konkurser. Men de lave konkurstal vil stige på grund af inflationen og en række andre udfordringer, der er kommet i halen på pandemien. Det sætter Atradius fokus på i denne artikel.

Foto: Ryan Quintal on Unsplash
Foto: Ryan Quintal on Unsplash

20. juni 2022

Artiklen er udarbejdet af DM&T's samarbejdspartner Atradius

I Atradius forventer vi, at man i USA vil se en stigning i konkurser på 70 % i 2022 sammenlignet med 2021. Beregningerne bygger dels på, at vi netop er på vej ud af en periode, hvor konkurstallene har været kunstigt lave på grund af COVID-støtte og på, at vi ikke ser BNP vokse lige så hurtigt som forventet.

70 % lyder som en voldsom stigning, men er i realiteten en tilbagevenden til tilstanden inden COVID-19 og ifølge David Culotta, der er senior manager i Atradius’ amerikanske underwriting team, er det generelt svært at spå om udviklingen netop nu.

”Lige nu oplever vi en stor usikkerhed og det er der mange årsager til. Der er udfasningen af stimuli-pakker, der rammer samtidig med stigende lånerenter. Samtidig bløder aktiemarkedet og vi er først lige begyndt at se konsekvenserne af den stigende inflation.”

Inflationsspøgelset

Atradius i USA oplever for tiden en markant stigning i antallet af kunder, der efterspørger større og større dækninger. Denne efterspørgsel er primært drevet af prisstigninger. Direkte adspurgt er David Culotta ikke i tvivl om, at inflationen og den amerikanske centralbanks evne til at bremse den på nuværende tidspunkt den største trussel for amerikanske virksomheder.

”Groft sagt kan man opdele virksomhederne i to kategorier, dem der er i stand til at sende de stigende omkostninger videre og dem, der ikke kan. For de virksomheder, der ikke kan sende omkostningerne videre, er solide regnskaber og en god arbejdskapital helt essentielle, hvis virksomheden skal kunne fortsætte med at operere.”

Ifølge David Culotta er den amerikanske centralbanks muligheder for at bremse inflationen begrænsede. De kan stramme pengepolitikken og hæve renterne, men det vil i sidste ende gå ud over virksomheder med en stor gæld, der allerede nu kan mærke de stigende renter. Derfor kan cash-flowet hurtigt komme under pres i virksomheder med store faste udgifter og stigende renteudgifter.

Hvem kommer til at gå konkurs?

Mens sektorer, der er afhængige af råvarer, vil mærke konsekvensen af inflationen mest akut, er der ifølge David Culotta både svage og stærke performere i alle industrier. I tillæg til evnen til at sende øgede omkostninger videre lister han 3 faktorer, der kan få amerikanske virksomheder til at gå konkurs de kommende år.
  1. Gæld. Dårligt performende virksomheder med en høj gæld kan få svært ved at refinansiere store dele af deres gæld i et stigende rentemiljø og i en tid præget af større økonomisk usikkerhed.
  2. Forsyningssikkerhed. COVID-relaterede nedlukninger af havne, forsinket produktion, mangel på mikrochips, mangel på fragtcontainere, militære konflikter etc. udfordrer fortsat de globale forsyningskæder. Den manglende evne til at sikre sig komponenter, der er kritiske for produktionen, kan ramme en virksomheds konkurrenceevne og dermed også toplinjen.
  3. Afhængighed af fragt. Stigende energipriser og mangel på lastbilchauffører er med til at banke fragtpriserne i vejret. Virksomheder, hvor fragt og transport udgør en stor del af udgifterne, kan komme i problemer, hvis prisstigningerne fortsætter.
"