Menu

Interiørvirksomhed får millionbøde for brud på konkurrenceloven

Et brud på konkurrenceloven koster interiørvirksomheden Broste Copenhagen dyrt. Virksomheden skal betale 6 millioner for at have koordineret priser med en konkurrent.

21. april 2023

Interiørvirksomheden Broste Copenhagen har erkendt at have overtrådt konkurrenceloven. Virksomheden betaler derfor en bøde på seks millioner kroner for at have koordineret priser med en konkurrent i januar og juli 2021, herunder indførelsen af et Covid-19-relateret fragttillæg.

”Broste Copenhagen har begrænset konkurrencen ved at koordinere priser med en konkurrent. Her er tale om et kartel, som i sidste ende kan have medført, at forbrugerne har betalt for meget, når de har købt indretningsartikler til deres boliger,” siger formand for Konkurrencerådet, Christian Schultz i en pressemeddelelse og fortsætter:

”Broste Copenhagen har blandt andet koordineret indførelsen og størrelsen af et fragttillæg, som kunderne skulle betale. Tillægget blev begrundet med de stigende fragtomkostninger, som var relateret til Covid-19. Et sådan tillæg er dog en konkurrenceparameter, og den enkelte virksomhed skal selv beslutte, hvor stor en del af regningen den vil sende videre til sine kunder.”

Bøden er udstedt af Konkurrencerådet. Ved fastsættelsen af bødens størrelse er der lagt vægt på overtrædelsens grovhed og varighed samt størrelsen af koncernens globale omsætning. Det har været en formildende omstændighed, at Broste Copenhagen har gjort en aktiv indsats for, at alle relevante medarbejdere skal overholde konkurrenceloven.

På den baggrund har Konkurrencerådet fastsat bødestørrelsen til 7,5 millioner kroner. Der er dog givet 1,5 millioner kroner i rabat, fordi Broste Copenhagen har medvirket til sagens opklaring.

”Det er positivt, at Broste Copenhagen har medvirket til samarbejdet under opklaringen og vedtaget en bøde. Sagen fortsætter for den anden deltager i kartellet,” siger Christian Schultz.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen undersøger fortsat, om der er grundlag for en konkurrencesag mod den konkurrerende virksomhed.

Husk, at du som medlem af DM&T altid kan få personlig og branchenær rådgivning om konkurrenceloven og mange andre handelsjuridiske forhold.

Det gælder også prismarkedsføring, som kan volde mange problemer. Derfor inviterer DM&T til webinar om reglerne for prismarkedsføring den 11. maj fra 10 til 11, og det er ganske gratis, hvis din virksomhed er medlem af DM&T. Læs mere her.

"