Menu

Internationale organisationer opfordrer til solidaritet med leverandører

Arbejdsmarkedets internationale organisationer vil med et nyt initiativ sikre, at arbejdere og fabrikker i tekstil- og beklædningsbranchens produktionslande ikke tabes på gulves i coronakrisen. Initiativtagerne opfordrer branchens aktører til at støtte op.

Foto: Waldemar Brandt on Unsplash
Foto: Waldemar Brandt on Unsplash

05. maj 2020

Coronakrisen har ramt den globale økonomi på en måde, som ingen har kunnet forudse. Det gælder i høj grad også tekstil- og beklædningsbranchen, der melder om konkurser, drastiske nedjusteringer og massefyringer blandt de vestlige brands.

Branchens produktionsled påvirkes også markant af den globale pandemis følger. Tusindvis af lukkede fabrikker i produktionslande og aflyste og nedjusterede ordrer har dybt alvorlige konsekvenser for tekstilarbejdere. Det bringer dem i en særligt udsat position, fordi det sociale sikkerhedsnet i mange af produktionslandene er svagt, og derudover rummer branchen også en anseelig uformel sektor, hvor arbejdere står helt udenfor systemet. Millioner af tekstilarbejdere befinder sig derfor lige nu i en katastrofal situation, uden beskyttelse og uden mulighed for at kunne forsørge sig selv og deres familier.

Der er behov for samarbejde og dialog

Regeringer i produktionslande og en lang række internationale organisationer har med rette gjort opmærksom på denne massive udfordring. Samtidig er en række vestlige brands blevet mødt af hård kritik i løbet af de forgangne uger af bl.a. organisationer som Clean Clothes Campaign og Workers Rights Consortium for at annullere ordrer på varer der allerede er produceret.

Ifølge DM&T’s CSR- og bæredygtighedschef, Marie Busck, er billedet dog mere nuanceret og komplekst end som så:

”Det er et stort problem, når virksomheder aflyser ordrer som allerede er blevet produceret. Dermed sender man aben videre til det svageste led, og det kan have katastrofale konsekvenser for en i forvejen sårbar gruppe. Desværre står branchen midt i den værste likviditetskrise i mands minde, og det vil uundgåeligt påvirke hele værdikæden, og det vil desværre tvinge nogle udi at annullere ordrer for selv at overleve. Derudover vil fremtidige ordrer blive nedjusteret fordi der forventes et lavere salg. Når der samtidig er tale om en sundhedsmæssig krise, som tvinger fabrikker til at lukke, så er rigtig mange arbejderes jobs er i fare. Det er med andre ord en kompleks krise, hvortil der ikke kun findes én rigtig løsning”.

Den store udfordring som branchen står overfor, kræver derfor samarbejde og dialog. I erkendelsen af dette har International Labour Organisation (ILO) sammen med de internationale organisationer International Organisation of Employers (IOE), the International Trade Union Confederation (ITUC), og IndustriALL Global Union forhandlet en såkaldt call to action ved navn ‘COVID-19 Action in the Garment Industry’ på plads. Dette call to action skal sikre, at regeringer, finansielle institutioner, internationale organisationer, brands, producenter, brancheforeninger og fagforeninger bidrager til at beskytte tekstilarbejdere, støtte arbejdsgiveres overlevelse og arbejde for etableringen af systemer, der sikrer en retfærdig og robust tekstilsektor for fremtiden.

Danske og internationale brands har allerede forpligtet sig

Initiativtagerne opfordrer virksomheder og organisationer til at støtte dette call to action, og listen med støtter vokser støt og roligt. På nuværende tidspunkt tæller den på virksomhedssiden blandt andre Bestseller, Adidas og Zalando.

Overvejer man at tilslutte sig, skal man gøre sig klart, hvad man forpligter sig til:

”Vi anbefaler, at man sætter sig ind i de anbefalinger, som er rettet specifikt til brands i dokumentet. Af disse fremgår det, at brands bør forpligtige sig til fem konkrete punkter. Essensen i disse er at man betaler for færdigproducerede varer og varer i produktion, har en tæt og ærlig dialog med sine leverandører, bidrager med økonomisk hjælp i det omfang man kan og bidrager til at sikre sunde og sikre arbejdsforhold for tekstilarbejdere, også hvis de bliver opsagt. I det hele taget at man udviser solidaritet og ansvar overfor ens leverandører og udøver ansvarlig indkøbspraksis. Og det gælder sådan set også selvom man ikke vælger at tilslutte sig call to action,” siger Marie Busck.

Derudover skal dette call to action være med til at lægge pres på finansieringsinstitutter og regeringer til at sikre kredit, arbejdsløshedssikring og en række andre økonomiske initiativer, der kan hjælpe de berørte arbejdere og producenter i en kritisk tid, ligesom der arbejdes for emergency relief funds, der kan holde hånden under de berørte.

Og selvom den nuværende situation er uden fortilfælde og har bragt branchen ind i den værste likviditetskrise i mands minde, er man nødt til at være bevidst om sin rolle i økosystemet, lyder det fra Marie Busck:

”Vi skal tro på, at der er et liv og en hverdag på den anden side af krisen. Derfor håber vi, at branchen også gør, hvad den kan for at holde de langvarige samarbejder på sporet. Dialog er afgørende nu, og krisen har med al tydelighed understreget, at forbrugerne belønner de virksomheder, der agerer ansvarligt, og det ser ud til at være en blivende tendens.”

The Social Business Company har med støtte fra Dansk Initiativ for Etisk Handel sammensat en liste med otte tips til ansvarlige supply chains i coronakrisen. Den finder du her

Amfori har også udgivet en guide til ansvarlige indkøbsprincipper i forbindelse med COVID-19. Den finder du her

"