Menu

Invasionen af Ukraine: Det skal du være opmærksom på

DM&T følger udviklingen tæt og er klar med gode råd og rådgivning til de medlemmer, der har aktiviteter i Ukraine eller Rusland.

21. marts 2022

Senest opdateret 21. marts 2022 

Vi opdaterer siden, i takt med at vi modtager nye informationer. Vi anbefaler vores medlemmer at holde sig bredt orienteret om situationen i Ukraine.

Den alvorlige situation i Ukraine påvirker de danske virksomheder, der har aktiviteter i Ukraine eller Rusland. Blandt dem finder vi flere mode-, tekstil- og livsstilsvirksomheder.

DM&T følger udviklingen tæt og søger en tæt dialog med de virksomheder, der bliver påvirket direkte af konflikten, og nedenfor har vi samlet den vigtigste information om nogle af de væsentligste forhold, der har indflydelse på branchens virksomheder. Situationen udvikler sig dog time for time, og der vil derfor være en række ubekendte, som kan påvirke vores rådgivning. 

Det skal du vide

 • Samhandelen med Rusland og Ukraine

  Den danske import af tøj, sko og tekstiler fra Ukraine beløber sig til godt 250 mio. kroner. Flere danske virksomheder har etableret egne fabrikker i Ukraine, hvor de beskæftiger 2-3.000 lokale medarbejdere.

  Eksporten af sko og beklædning til Ukraine er på begrænsede 30 mio. kroner.

  Danske modevirksomheder har ingen produktion i Rusland. Danmark eksporterer tøj og sko for godt 100 mio. kroner til Rusland, og dermed ligger Rusland langt ned på listen over modebranchens eksportmarkeder.

  Rusland og Belarus (tidl. Hviderusland)

  Der er i øjeblikket ingen formelle hindringer i vejen for at handle med russiske kunder eller leverandører, men det er vigtigt at overholde sanktionerne. Handel med Rusland kan vise sig at være særdeles vanskeligt i praksis både hvad angår betaling og levering m.v.

  Ukraine

  Der er ikke officielle forhindringer i samhandelen med Ukraine, men af gode grunde er det praktisk talt umuligt at opretholde en normal samhandel med kunder og leverandører i landet.
 • Logistik

  Transport til og fra Ukraine er i sagens natur vanskelig. Det er vanskeligt at komme ind og ud af landet med varer og personer.

  Transport til Rusland kan fortsat lade sig gøre via vejnettet, men for sendelser via skib og fly er mere vanskelig og kan kun ske ad omveje. Fly og til dels skibe fra EU og USA kan ikke ankomme til destinationen i Rusland eller omvendt.

  Virksomheder med transport med f.eks. tog gennem Rusland skal være særligt opmærksomme på den risiko, der foreligger ved transit i Rusland og bør overveje at omdirigere fremtidige vareforsendelser.

 • Sanktioner

  Siden invasionen er der kommet tre sanktionspakker fra den vestlige verden anført af USA, EU, Storbritannien og Canada m.fl. Sanktionerne rummer blandt andet eksportforbud af en række produkter, indrejserestriktioner, lukning af luftrum, en række finansrelaterede restriktioner m.v.

  For indeværende ser det ikke ud til, at der kommer et generelt forbud mod at handle med russiske kunder, men der vil være forbud mod at handle med bestemte personer, bestemte virksomheder og bestemte produkter til og fra Rusland og Belarus. Tekstiler er generelt ikke omfattet, men alle varer som sendes til Rusland bør tjekkes for, om de er omfattet af sanktioner. 

  EU og en række andre lande har indført et eksportforbud af luksusvarer til Rusland. Det er ikke længere tilladt at sælge luksusvarer til russiske kunder hvis den enkelte vares værdi overstiger 300 EUR. Forbuddet  omhandler stort set alle luksusvarer fra almindelig beklædning til fodtøj, lædervarer, pelsvarer, kosmetik, smykker og tæpper m.v. Listen over vare som er omfattet kan ses i bilag ”BILAG XVIII” i denne FORORDNING

  En overtrædelse af sanktionerne kan generelt medføre store bøder og anden straf.

  Disse to hjemmesider er de bedste at anvende, hvis du vil danne dig et overblik over sanktionerne, og om din virksomhed er direkte påvirket: 

  EU’s hjemmeside om sanktioner.

  EU’s sanktionsværktøj (opslagsværk).

  Du kan også løbende følge med i restriktionerne på følgende hjemmesider:

  Kontakt international chef Michael Hillmose, mhi@dmogt.dk, tlf. 2222 0408, for yderligere information.

 • Bank og betalinger

  EU og andre vestlige lande har indført restriktionspakker som har indflydelse på banksektoren, som bl.a. påvirker SWIFT-systemet. Ruslands største statsejede/-støttede banker er blevet udelukket fra det internationale betalingssystem, hvilket vanskeliggør betalinger til og fra Rusland. Vi kender ikke omfanget og betydningen endnu, men det må forventes at betalinger for varer og tjenester som følge af restriktionerne bliver vanskelige.

  Hvis din virksomhed fortsat handler med russiske kunder, bør det som minimum sikres at der sker en form for forudbetaling og leverancen sker på Europæisk grund f.eks. Ex Works.
 • Kontrakter og handelsbetingelser

  Uanset hvilken holdning, du vælger i forhold til samhandel med Rusland, så vil der være risici, da du juridisk er bundet af din samhandelskontrakt med din russiske kunde.

  Vælger du at fastholde samhandlen med din russiske kunde, kan der ud over de politiske og etiske risici, som du kan læse andetsteds her i artiklen, være vilkår, du får svært ved at opfylde, og som kunden sandsynligvis får endnu mere svært ved at opfylde. Særligt skal du være opmærksom på betalingsbetingelser, leveringsbetingelser og force majeure-forhold.

  Vælger du af politiske/etiske grunde at ophæve kontrakten – altså uden der foreligger en misligholdelse (endnu) - skal du undersøge vilkår om ophævelse/opsigelse af kontrakten, som formentlig ikke giver adgang til øjeblikkelig ophævelse af etiske/politiske grunde, hvorfor man kan blive erstatningspligtig. Der kan dog være vilkår om anticiperet misligholdelse og force majeure, som efter omstændighederne kan berettige en ophævelse.

  Hvorvidt krigen i Ukraine kvalificerer som en force majeure-begivenhed afhænger af de konkrete omstændigheder og beskrivelsen heraf i kontrakten. Herudover er det naturligvis vigtigt at holde sig ajour med sanktionerne mod Rusland, som handelsmæssigt kan ramme specifikke produkter samt leverings- og betalingsmuligheder.

  Kontakt advokat Camilla Christensen, cc@dmogt.dk, tlf. 2293 5193, eller advokat Rikke Mynster Johansen, rmj@dmogt.dk, tlf. 3158 2714 for yderligere information.

 • Overvejelser om samhandel med Rusland og mulige følgevirkninger

  Sanktionerne rammer langt hen ad vejen ikke danske mode-, tekstil- og livsstilsvirksomheder med aktiviteter i Rusland, og derfor kan man fortsat handle med russiske kunder. Men selvom man ikke er forhindret af sanktioner, kan der være andre forhold, der påvirker den beslutning: 

  Der er en risiko for, at din virksomhed bliver hængt ud som prorussisk, hvis den fortsætter med at handle med russiske kunder, og din virksomhed er i fare for at havne i en reel shitstorm. Debatten på internettet er hurtig og nådesløs, og det kan være meget svært at genvinde kontrollen og bidrage med nuancer, når debatten raser.

  Eksisterende samhandelspartnere, som din virksomhed måtte have i resten af verden, kan have en holdning til situationen. F.eks. kan kunder sætte spørgsmålstegn ved din virksomheds fortsatte handel med Rusland eller underleverandører kan forlange at deres varer ikke sælges videre til Rusland.

  Hele situationen indebærer generelt et etisk dilemma. Enhver virksomhed står i en situation, hvor man kan blive afkrævet svar om sin holdning, og derfor er den enkelte nødt til at overveje sin position og have svar på tiltale.   

  Som eksempel kan man nævne japanske Uniqlo, som er blevet voldsomt udskældt for at holde deres butikker i Rusland åbne, mens konkurrenter som H&M og Inditex har lukket deres butikker og sat deres aktiviteter i landet på hold.

  Virksomheder verden over har valgt at lade Ukraine fylde meget i deres kommunikation, særligt på sociale medier. Men der er en reel risiko for warwashing, præcis som man kender det med greenwashing mm. Emilie Pilsgaard fra kommunikationsbureauet FRIDAY har lavet en guide til at undgå warwashing på sociale medier, og er du i tvivl om, hvorvidt man bør kommunikere, kan den måske hjælpe på vej. Du kan læse den på Kommunikationsforum.dk.

 • Medarbejdere - rejsevejledning og ukrainske ansatte

  DM&T anbefaler overordnet, at man følger Udenrigsministeriets anbefalinger, når det angår danske medarbejdere i landet. Der er ikke forbud mod at rejse i hverken Ukraine eller Rusland, men alle rejser til de to lande frarådes på det kraftigste.

  Du finder Udenrigsministeriets rejsevejledninger her: um.dk/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger

  Ukrainske medarbejdere

  Danske virksomheder med ansatte i landet anbefales at have en løbende dialog med de ansatte. Vi anbefaler naturligvis, at man som dansk virksomhed gør, hvad der er muligt, for at hjælpe sine ansatte i landet trods de vanskelige forhold.

  Ukrainske statsborgere er ikke omfattet af visumpligt, og kan derfor rejse ind i EU og normalt opholde sig der 90 dage. Udlændingestyrelsen har vedtaget at Ukrainere kan opholde sig længere tid i Danmark (og Schengen) end normalt.

  Se mere på Udlændingestyrelsens hjemmeside.

  Der er indført nødretstilstand i Ukraine, hvilket vanskeliggør udrejse fra landet, særligt for mænd mellem 18 og 60 år, som grundet nødretstilstanden ikke må forlade landet.

  Bemærk, at det kun er ukrainere med biometrisk pas, der kan krydse grænsen. Personer uden biometrisk pas kan søge om visum, og det kan som nødprocedure ske ved grænserne til EU.

  Det er ikke tilladt for Ukrainere at arbejde i Danmark, når de er kommet hertil uden arbejdstilladelse. Vil man tilbyde ukrainske medarbejdere job i Danmark, kan der søges om arbejdstilladelse. Der er dog en række forudsætninger, der skal opfyldes for at opnå arbejdstilladelse.

  Ny i Danmark har oversigten: nyidanmark.dk

  Regeringen, arbejdsmarkedets parter, KL og Danske Regioner er gået sammen og har skabt Partnerskab om ukrainere i job, som blandt andet skal sikre god modtagelse, hurtig kompetenceafklaring, en jobbank, adgang til danskundervisning mm. Du kan læse mere på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

 • Cybersikkerhed

  Den aktuelle situation betyder, at også danske virksomheder skal være særligt opmærksomme på cybersikkerheden, da truslen om cyberangreb er stigende. Der rapporteres løbende om hackerangreb, hvor adskillige regeringshjemmesider og banker er blevet ramt.

  DM&T anbefaler derfor, at man i medlemsvirksomhederne er særligt opmærksomme på cybersikkerheden netop nu. Man bør være varsom med at klikke på links i e-mails, man ikke havde forventet, ligesom det tilrådes at være særligt forsigtig med at tilgå links på sociale medier, men også i Google-søgninger.

  Virksomhedsguiden har udarbejdet syv gode råd til digital sikkerhed, som du finder her

  Kontakt digital rådgiver Jakob Simmelkjær, js@dmogt.dk, tlf. 5214 1910

 • Energi og gas

  Som konsekvens af sanktionerne mod Rusland forventes det, at energi- og særligt gaspriserne vil stige voldsomt. Den europæiske tekstil- og beklædningsorganisation Euratex i Bruxelles, hvor DM&T er medlem, har anmodet EU-kommissionen om at overveje at give virksomheder, som klemmes af de stigende energipriser, en form for kompensation.

 • Donationer og nødhjælp

  Såfremt din virksomhed ønsker at støtte krigens ofre og donere penge til nødhjælpsorganisationernes arbejde i Ukraine, har DM&T beskrevet mulighederne her.

DM&T giver dig opdateringer løbende

Vi følger situationen og opdaterer denne artikel løbende.

Medlemmer er mere end velkomne til at ringe for sparring på området, ligesom vi også gerne vil have en opdatering på, hvordan I selv er påvirket.

DM&T har kontakt til alle vores søsterorganisationer samt en række institutioner i Danmark og rundt om i verden, så vi kan følge med i alle relevante forhold, der vedrører vores branches situation. Vi er også i kontakt med pressen, myndigheder og det politiske system i Danmark om situationen.

"