Menu

JBS øger omsætningen med mere end 100 mio. kr.

Omsætningen i JBS Textile Group har taget et ordentligt spring i 2016/17. Således voksede koncernens omsætning fra 232 mio. kr. til 340 mio. kr. Resultatet er dog på niveau med det foregående år, og her spiller to faktorer en nøglerolle.

JBS er grundlagt i 1939 af Jens Bjerg Sørensen, og selskabet er fortsat ejet af familien Bjerg Sørensen.
JBS er grundlagt i 1939 af Jens Bjerg Sørensen, og selskabet er fortsat ejet af familien Bjerg Sørensen.

19. februar 2018 Af Simon Hansen , sh@dmogt.dk

JBS realiserede en markant fremgang i omsætningen i det forgangne år. Således voksede omsætningen 46 % til 340,5 mio. kr. Bruttofortjenesten øges også markant fra 78,5 mio. kr. til 106,6 mio. kr.

Trods den store fremgang i omsætningen, lander årets resultat dog på niveau med det foregående år. Bundlinjen viser således et plus på 12,4 mio. kr., og grunden til den udeblevne bundlinjevækst skal primært findes i overtagelsen af HB Textil samt valutakursers uheldige udvikling. I oktober 2016 overtog JBS HB Textil, hvilket har medført en række tilpasninger af de overtagne aktiviteter. Derudover har faldende kurser på norske og svenske kroner sammenholdt med en stigende kurs på amerikanske dollars påvirket resultatet i negativ retning. Ledelsen anser dog resultatet som tilfredsstillende.

I løbet af året hr JBS øget antallet af ansatte fra 249 til 304.                           

Ledelsen forventer i 2017/18 et aktivitetsniveau på linje med det foregående regnskabsår. Til gengæld forventer den, at indtjeningen øges markant.

"