Menu

KADK lancerer ny kandidatuddannelse: ”Visionen er, at bæredygtighed bliver et overflødigt ord”

Bæredygtighed dominerer dagsordenen. Nu kommer det også til at dominere skoleskemaet, hvis man er indskrevet på kandidatuddannelsen i beklædning og tekstil på KADK. Uddannelsesinstitutionen har kompetencerne, og derfor har de også en pligt, lyder det.

Else Skjold (billedet) er lektor og ph.d. med speciale i bæredygtig virksomhedsudvikling i mode- og tekstilbranchen. Fremover bliver hun også spydspids for KADKs nye kandidatuddannelse
Else Skjold (billedet) er lektor og ph.d. med speciale i bæredygtig virksomhedsudvikling i mode- og tekstilbranchen. Fremover bliver hun også spydspids for KADKs nye kandidatuddannelse

06. juli 2020

Beklædnings- og tekstilindustrien er en af de mest miljøbelastende i verden.

Det er hævet over enhver tvivl, at der skal ændres på det, og én af vejene til det skal findes i uddannelse. Det mener de også hos Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering - eller blot KADK.

Derfor søsætter de nu en ny kandidatuddannelse, hvor fokus ligger på at uddanne designere, der tænker bæredygtigt fra første tanke, hvilket er vigtigere end nogensinde, mener Else Skjold, der står i spidsen for den nye uddannelse.

- Vores rolle som uddannelsesinstitution er først og fremmest at give de studerende kompetencer og viden, der gør dem i stand til at skabe den forandring, virksomhederne efterspørger. De studerende, vi uddanner, skal hjælpe virksomhederne med at være gode, sunde og tjene penge på en anden måde, end de gør i dag, siger Else Skjold.

Bæredygtighed er fremtiden

Hos KADK er man meget bevidste om den arv af danske designværdier, skolen til daglig forvalter. Det er traditioner, der dagligt værnes om, men det er også traditioner, der uden problemer kan forstærkes i en bæredygtig og brugervenlig retning. 

- Vi har en lang tradition i Skandinavien, Danmark og ikke mindst på KADK for at arbejde med brugervenlighed og bæredygtighed. Det skal vi have endnu større fokus på, for Covid-19-har jo bare udstillet, hvor frygteligt skrøbelig branchen er, når virksomheder laver produkter, der bliver værdiløse, hvis de ikke bliver solgt i sæsonen. Det skal vi væk fra, mener Else Skjold.

Faktisk vurderer KADK, og Else Skjold rent personligt, at bæredygtighedsfokusset er så vigtigt, at den ”gamle” kandidatuddannelse udfases og der fremover kun vil være én kandidatuddannelse, som fokuserer på bæredygtighed.

- Vi mener, at bæredygtighed er så vigtigt, at det fremover bliver uddannelsen. Vi udfaser den almindelige, og fremover er det vores tanke, at vi blot tænker på denne nye som værende den almindelige.  Rammebetingelserne, som vi kender dem, ændrer sig, og det er jo ikke bare for Greta Thunberg, klimatosserne eller forskerne, vi gør det. Det handler om at fremtidssikre sin forretning. Bæredygtighed skal ikke bare være et, ja, undskyld mig, blindtarmsprojekt, siger Else Skjold.

Men hvad er bæredygtighed egentlig?

Bæredygtighed er et af tidens helt store buzzwords.

Men buzzwords har det også med at brede sig som ringe i vandet, og alle arbejder efterhånden med bæredygtighed på den ene eller anden måde. For det er svært at definere bæredygtighed, erkender Else Skjold.

- Nogen forstår bæredygtighed som bæredygtige materialer, andre som lang holdbarhed, ordentlige arbejdsforhold for producenterne. Og det er jo også alt sammen en del af det store og komplekse emne, bæredygtighed er. Rent materialemæssigt er de os overlegne i lande som Holland, Finland og Tyskland, men vi tror på, at vi på KADK har kompetencerne til at uddanne designere, der virkelig forstår, hvilken rolle bæredygtigt design spiller i en moderne organisation.

- For at bruge et andet buzzword, så er det en holistisk tilgang til bæredygtighedsforståelsen. Hvis man sætter sit produkt og dermed sit design i centrum i virksomheden, hvad er det så, den moderne designer skal bidrage med? Vi vil uddanne studerende, der er kritiske og har en veludviklet bullshit-detektor omkring materialer, men som også kan lave designudvikling på baggrund af dyb kundeforståelse, der ikke blot handler om trends og sæsoner, men om hvordan produkter rent faktisk bliver brugt og værdsat.

Netop kundeforståelse bliver en markant del af de studerendes mindset, forklarer Else Skjold.

- Målet er, at vores studerende, når de dimitterer, er gode til at opdyrke nye markeder og finde ud af, hvad der fungerer for en virksomhed og forstå, hvad deres helt centrale bidrag er i en virksomhed. Ved at inkludere strategisk design og entreprenørskab som greb skaber vi studerende, der forstår sig selv i en sammenhæng. På den måde undgår man opdelingen mellem den kreative del af branchen og salgsafdelingen på den anden side, som gør det svært at integrere bæredygtige tiltag i det hele taget. De tre tematikker svarer til de tre semestres hovedemner, hvorefter de studerende designer deres kandidatafhandling på det fjerde semester.

”Branchen skriger på den type designere”

KADK begynder at uddanne designere efter den nye rettesnor i sensommeren, hvor 18 studerende efter planen tager de bæredygtige arbejdshandsker på i KADKs lokaler på Holmen. 

Ifølge Else Skjold er det ikke et øjeblik for tidligt, hvilket bakkes op af tallene fra både virksomheder og DM&T selv.

- Virksomhederne skriger efter designere, der har disse kompetencer. Det hører vi fra hele branchen, og alle tal, vi har set, underbygger det. Vi kommer også til at sende vores studerende ud i virksomhedssamarbejder, hos organisationer og til specialister, der kan give dem et indgående kendskab til, hvad branchen har brug for. En realitetsforståelse for, hvad branchen tørster efter, mens virksomhederne får input, som de måske ikke tidligere har fået fra KADKs afgængere. De er vigtigt for os, at det bliver en ny type designere, der ikke blot bliver færdiguddannede og lander i virksomheder, hvor de bliver bedt om at arbejde på ”den gamle måde”.

Coronakrisen har også betydet, at der opleves endnu større efterspørgsel på designere, der tænker nyt og anderledes. Noget, de på KADK tror, kommer til at dominere samtlige uddannelsesretninger i fremtiden.

- Vi tror ikke på, at vi skal uddanne designere, der skal lave det samme som tidligere – blot i bedre, dyrere og certificerede materialer. De skal lære at lave strategiske produkter, der modsvarer rigtige menneskers behov, så man på den måde både kan nedsætte overforbruget og have en økonomisk vinding, siger Else Skjold.

Samtidig kan virksomheder stå over for omvæltninger i fremtiden på den juridiske front, og det betyder, at uddannelsen er uhyre relevant af flere årsager.

- På et tidspunkt begynder der jo at komme krav om, at virksomheder, hvis produkter ikke kan holdes i brug, selv skal betale for det tekstilspild, de genererer. Kravene om at tænke i bæredygtighed kommer til alle uddannelser i fremtiden, hvorfor vi gerne vil starte i god tid. Vores helt store vision er jo, at vi i fremtiden ikke har brug for et ord som bæredygtighed.

- Det skal bare være indlejret i alt, vi foretager os, slutter den kommende primus motor på KADKs kandidatuddannelse, der har fået titlen Fashion, Clothing & Textiles: New Landscapes for Change.

Fakta

Uddannelsen er blevet til med ekstern konsulenthjælp fra den britiske bæredygtighedsforsker og kvinden bag termen ’slow fashion’, professor og ph.d. Kate Fletcher (Centre for Sustainability, London College of Fashion/UK).

I spidsen for den nye uddannelse står Else Skjold, der er lektor og ph.d. med speciale i bæredygtig virksomhedsudvikling i mode- og tekstilbranchen.

"