Menu

Københavns Kommune ønsker flere miljømærkede produkter

Københavns Kommune vil med nyt initiativ samt en opfordring til alle offentlige indkøbere sikre, at der kommer flere miljømærkede produkter på markedet.

Foto: Visit Copenhagen
Foto: Visit Copenhagen

02. oktober 2019

I 2017 besluttede Københavns Kommune at prioritere indkøb af miljømærkede produkter og serviceydelser for på den måde at påvirke markedet i en mere social ansvarlig og miljøvenlig retning. Da Københavns Kommune er én af Danmarks største offentlige indkøbere med årlige indkøb af varer og serviceydelser for 8,2 mia. kr., er der en reel indflydelse og potentiale for at udbrede markedet for bæredygtige og miljømærkede produkter.

Københavns Kommune har for nyligt sendt en opfordring til alle offentlige indkøber om at afgive en uforpligtende interessetilkendegivelse vedrørende indkøb af mere miljømærket arbejdsbeklædning. Sidste år bakkede 36 kommuner og to regioner op om en lignende opfordring, der omhandlede miljømærket legetøj og kontorartikler.

Grøn efterspørgsel kan drive bæredygtig udvikling

Håbet for i år er, at endnu flere offentlige indkøbere bakker op om initiativet fra Københavns Kommune for på den måde at signalere til leverandører og producenter, at efterspørgslen efter miljømærkede produkter er til stede. Samtidig får markedet tid til at omstille produktionen eller udvide sortimentet af miljømærket arbejdsbeklædning og kontorartikler. 

”Det er et meget stærkt og nytænkende initiativ, Københavns Kommune har taget, og vi ser frem til at deltage i markedsinvolveringen”, siger Dansk Mode & Textils teknik- og miljøchef, Jette Lindgaard og fortsætter:

”Tekstilbranchen sætter et stort miljømæssigt fodaftryk på kloden. Det har vi naturligvis et ansvar for at nedbringe. Men vi kommer ikke uden om, at der også er brug for pres fra kunderne, og jeg synes det er naturligt, at det offentlige går forrest og gennem en grøn efterspørgsel bidrager til miljømæssige forbedringer i branchen.”

Flere miljømærkede producenter

Miljømærkning Danmark, der har ansvaret for Svanemærket og EU-blomsten, der er Danmarks officielle miljømærker, er også begejstrede over Københavns Kommunes initiativ.

”Det er helt unikt, at Københavns Kommune så aktivt og ambitiøst arbejder for at fremme markedet for miljømærkede produkter. Vi håber, at mange inden for både staten, regionerne og kommunerne vælger at bakke op. Et større udvalg af miljømærkede produkter kommer til at gavne alle danskere. Samtidig kan dialogen med de to brancher betyde, at producenter, som har overvejet at blive miljømærket, nu tør tage springet, fordi de ved, at efterspørgslen i høj grad er der,” siger direktør i Miljømærkning Danmark, Martin Fabiansen.

Udover breve til alle offentlige indkøbere foregår Københavns Kommunes markedsinvolvering gennem individuelle møder og på stormøder, der finder sted i november 2019. Stormøderne er gratis og henvender sig til leverandører og producenter af arbejdsbeklædning og kontorartikler til det offentlige.

"