Menu

Kommende E-bog: Få overblik over den nye ferielov

Mere end 140 medlemmer har deltaget i DM&T's kurser om den nye ferielov, og nu følges emnet op af en e-bog, der giver det samlede overblik.

12. december 2018

DM&T arbejder pt. på en E-bog om den nye ferielov, hvor du får det samlede overblik – også over ændringerne - og får illustreret betydningen med praktiske eksempler.

 

Bogen er under udarbejdelse og forventes at være tilgængelig for DM&T’s medlemmer på dmogt.dk medio januar 2019.

 

Bogen vil blandt andet komme ind på betydningen af den nye ferielov ved sygdom, om ferie kan overføres efter de nye regler, og hvornår ferietillæg skal udbetales fremadrettet.

 

Faktaboks om den nye ferielov

  • Samtidighedsprincip indføres, så ferie afholdes samtidig med optjening
  • Ferie optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 indefryses.
  • Det nye ferieår løber fra 1. september til 31. august
  • Arbejdsgiveren kan tillade afholdelse i ferieåret + 4 måneder efter, dvs. frem til 31. december.
  • Ferietillæg udbetales samtidig med afholdelse af ferien eller i to årlige rater, hhv. 31. maj og 31. august
"