Menu

Kommissionen vil lempe krav til bæredygtighedsrapportering

I et udkast, der nu er sendt i høring, foreslår Euro-Kommissionen nu en række lempelser til de kommende krav til virksomheder bæredygtighedsrapportering. Lempelserne skal reducere byrden for virksomhederne.

14. juni 2023 Af Simon Hansen , sh@dmogt.dk

Fredag offentliggjorde Europa-Kommissionen sit udkast til de kommende krav til virksomheders bæredygtighedsrapportering, og dermed kan virksomheder i Danmark og resten af EU nu begynde at forberede sig. Reglerne er sendt i offentlig høring, og der er dermed mulighed for at give sit besyv med.

Kommissionens udkast kommer efter input fra EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group). I forhold til det udspil, som blev præsenteret i november 2022, er der sket ændringer, og reglerne er blevet mere lempelige.

Mest væsentligt er det, at virksomhederne nu selv skal vurdere, om de enkelte standarder og oplysningskravene er væsentlige. Det er kun standarden, der omhandler generelle oplysninger, som er obligatorisk, og Kommissionen oplyser, at denne foranstaltning forventes at føre til en betydelig byrdereduktion for virksomheder og bidrager til at sikre, at standarderne er forholdsmæssige.

Væsentlighedsvurderingen giver altså virksomheder mulighed for primært at fokusere på de forhold, der er vigtige i relation til deres egen forretning og nedprioritere andre elementer.

Indfasning af flere krav

Derudover lægger Kommissionen op til en indfasning af flere krav. Det gør man for at hjælpe især mindre virksomheder. Indfasningerne tæller:

  • Virksomheder med mindre end 750 ansatte kan udelade: scope 3 drivhusgasemissionsdata og de oplysningskrav, der er specificeret i standarden om "egen arbejdsstyrke" i det første år, hvor de anvender standarderne; og oplysningskravene, der er specificeret i standarderne om biodiversitet og om værdikædearbejdere, berørte lokalsamfund og forbrugere og slutbrugere i de første to år, hvor de anvender standarderne.
  • Alle virksomheder kan udelade følgende oplysninger i det første år, hvor de de anvender standarderne: forventede økonomiske effekter relateret til ikke-klimatiske miljøspørgsmål (forurening, vand, biodiversitet og ressourceforbrug); og visse datapunkter relateret til deres egen arbejdsstyrke (social beskyttelse, personer med med handicap, arbejdsrelateret dårligt helbred og balance mellem arbejde og privatliv).

Derudover har Kommissionen gjort flere målepunkter frivillige, indført mere fleksibilitet i forhold til nogle obligatoriske datapunkter, forbedret sammenhængen med andre EU-juridiske rammeværk, styrket samspillet med globale standardiseringsinitiativer og strammet op i aftaleteksten, så den fremstår mere klar og forståelig.

Som nævnt er udspillet nu sendt i offentlig høring, som løber indtil 7. juli 2023. Vil du give din mening til kende, kan du gøre det på Europa-Kommissionens hjemmeside: Europæiske standarder for bæredygtighedsrapportering: første delegerede retsakt (europa.eu)

DM&T følger udviklingen og orienterer løbende.

"