Menu

Konkurrencerådet politianmelder tøjforhandlere efter ulovlig udveksling af informationer

Ifølge Konkurrencerådet er der foretaget ulovlig udveksling af informationer mellem Hugo Boss på den ene side og henholdsvis Kaufmann og Ginsborg på den anden. Det er i strid med konkurrenceloven, og nu har Konkurrencerådet anmeldt sagerne til politiet.

Foto:  Jules D. on Unsplash
Foto: Jules D. on Unsplash

30. juni 2020 Af Simon Hansen , sh@dmogt.dk

Konkurrencerådet har valgt at politianmelde detailkæderne Axel Kaufmann og Ginsborg. Det sker efter en undersøgelse, hvor Konkurrencerådet har afsøgt, om der er sket en ulovlig udveksling af informationer om priser, udsalg, mængder og rabatter mellem de to førnævnte retail-kæder og Hugo Boss på den anden side. Det, vurderer Konkurrencerådet, er tilfældet, og derfor skal SØIK - i folkemunde bagmandspolitiet - nu undersøge forholdene.

I den ene sag har Hugo Boss og Kaufmann udvekslet informationer om priser med videre fra januar 2014 til november 2017. Og i den anden sag har Hugo Boss og Ginsborg fra december 2014 til april 2018 tilsvarende udvekslet informationer, oplyser Konkurrencerådet, som i begge sagers skriftlige afgørelse kan fremvise mailkorrespondancer mellem parterne, hvori der diskuteres priser, udsalg og rabatter.

Leverandør og konkurrent

Det springende punkt i begge sager er, at Hugo Boss både driver wholesale-virksomhed og har egne retail-butikker, og dermed vurderer Konkurrencerådet, at der er tale om konkurrenter.

”Hugo Boss leverer produkter til henholdsvis Kaufmann og Ginsborg, men er også i konkurrence med de to tøjforhandlere, når der sælges til forbrugerne i detailledet. Det kræver en særlig påpasselighed omkring informationsudveksling. Som leverandør kan der være et naturligt behov for at tale sammen med sine forhandlere, men i den løbende kontakt skal man huske, at man som konkurrent skal agere selvstændigt på markedet og ikke må indgå konkurrencebegrænsende aftaler,” udtaler Christian Schultz, formand for Konkurrencerådet, i en pressemeddelelse.

Det er fuldt ud lovligt, at en virksomhed orienterer sig om markedet og konkurrenternes priser, når virksomheden skal fastsætte sine egne priser.

Det er derimod ikke lovligt, hvis en virksomhed og dens konkurrenter udveksler oplysninger om deres priser. Det er en alvorlig overtrædelse af konkurrenceloven, som kan blive straffet med bøde eller – i grovere tilfælde – med fængsel. Ligeledes er udveksling af informationer om, hvornår og hvilke markedstiltag konkurrenter vil foretage, heller ikke lovligt.

”Når forhandlere på forhånd informerer hinanden om blandt andet udsalgssortiment og priser, så kan forbrugerne have fået dårligere tilbud, end hvis virksomhederne selv havde sammensat deres udsalg uden kendskab til konkurrentens strategi,” siger Christian Schultz.

Seks andre virksomheder i myndighedernes søgelys

Både Kaufmann og Ginsborg afviser, at der er sket udveksling af informationer med en konkurrent. Af sagens afgørelse kan man læse, at de begge pointerer, at de har handlet og haft dialogen med wholesale-delen af Hugo Boss’ danske selskab, og at der aldrig har været dialog med Hugo Boss’ retail-division.

Til Børsen fortæller adm. direktør og ejer Henrik Axel Kaufmann, at han forventer, at man vil anke sagen, da han er uforstående over for myndighedernes afgørelse.

“Vi har ikke talt med Boss' detailafdeling. Vi har kun henvendt os til vores leverandørs engrosdel. Vi er jo som butikker nødt til at tale med leverandørerne og kende deres planer, når vi skal købe ind,” siger han til Børsen

Samme sted kan man læse, at Ginsborg ikke har nogen kommentarer, og at de ikke har besluttet, hvorvidt sagen skal ankes.

Det er ikke kun Ginsborg, Kaufmann og Hugo Boss, der har været i Konkurrencerådets søgelys. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har derudover sendt seks indskærpelser til virksomheder i beklædningsbranchen om ikke at udveksle konkurrencefølsomme oplysninger for eksempel om deltagelse i udsalg og om hvilket varesortiment, der vil indgå i planlagte udsalg.

Indskærpelser er ikke afgørelser, og derfor er virksomhederne anonyme.

Ifølge DM&T giver sagerne stof til eftertanke og understreger, at man som virksomhed skal være meget bevidst om, hvordan og hvad man som virksomhed kommunikerer med sine forhandlere. DM&T følger udviklingen i sagerne, herunder om de ankes.

Du kan læse afgørelsen i sagen om Kaufmann og Hugo Boss her

Du kan læse afgørelsen i sagen om Ginsborg og Hugo Boss her

"