Menu

Konkurrenceret: Prisstyring koster dyrt!

En producent af hårprodukter er for nylig idømt en bøde på 1.000.000 kr. for at bede sine forhandlere om, at de vejledende priser skulle overholdes som mindstepriser. Bestyrelsesformanden, som også var salgschef, blev personligt idømt en bøde på 100.000. Læs mere her.

Foto: Michael Walter on Unsplash
Foto: Michael Walter on Unsplash

13. marts 2019 Af Camilla Christensen , cc@dmogt.dk

Konkurrencelovens regler siger, at producenterne ikke må forsøge at styre priserne på nogen måde, og forhandlerne skal frit kunne sætte deres videresalgspriser. Der er tale om et absolut forbud mod enhver form for diktering af priserne, og den nylige afgørelse fra retten i Næstved viser, at dette forbud skal tages alvorligt. 

Dette har et firma fra Sorø, som sælger hårprodukter, måttet sande. Salgschefen havde udsendt noget markedsføringsmateriale til forhandlerne, og i dette materiale blev det oplyst, at de vejledende priser på hårprodukterne skulle overholdes som mindstepriser.

Dette fik én af forhandlerne til at henvende sig til Konkurrencestyrelsen, som herefter tog sagen op. 

Dommens resultat lyder således:

Retten fandt det bevist, at selskabet over for sine forhandlere havde stillet krav om, at selskabets vejledende priser på XX hårprodukter senest pr. 1. marts 2016 skulle overholdes som mindstepriser i forbindelse med videresalg til forbrugerne og at overtrædelsen kunne tilregnes bestyrelsesformanden som forsætlig eller groft uagtsom. Retten lagde herved vægt på, at bestyrelsesformanden som salgschef har været den direkte ansvarlige for selskabets markedsføring, og at han personligt har deltaget i mødet med en forhandler og i møder med flere andre forhandlere, ligesom han har givet sin medarbejder instruktion om efterfølgende at følge op på kravet over for forhandleren. 

Retten udtalte omkring strafudmålingen, at bindende prisaftaler i retspraksis i relation til bødefastsættelse er blevet betragtet som en alvorlig overtrædelse af konkurrencereglerne. Der blev ved den konkrete bødeudmåling lagt vægt på overtrædelsens grovhed og varighed samt selskabets omsætning. Der blev ved fastsættelsen af bøden for bestyrelsesformanden tillige lagt vægt på hans andel i overtrædelsen.

Selskabet blev idømt en bøde på 1.000.000 kr., mens bestyrelsesmanden blev idømt en bøde på 100.000 kr.

"