Menu

Kontraktlige overvejelser ved coronavirus

Mange danske mode- og tekstilvirksomheder påvirkes af coronavirusset COVID-19’s følgevirkninger. DM&T giver her en række gode råd til, hvad du skal være opmærksom på i forhold til dine kontrakter, herunder force majeure.

Foto: Kelly Sikkema on Unsplash
Foto: Kelly Sikkema on Unsplash

27. februar 2020 Af Simon Hansen , sh@dmogt.dk

Coronavirusset COVID-19 har forårsaget store forsinkelser i den globale supply chain, hvilket også påvirker danske mode- og tekstilvirksomheder. 

”Som situationen har udviklet sig, er en meget stor del af den danske mode- og tekstilbranche berørt af virusudbruddet. Når et så stort produktionsland som Kina lukker ned på den måde i en længere periode, kan det ikke undgås, at der kommer forsinkelser på leveringer af varer, og det afføder naturligvis en række spørgsmål for de danske virksomheder,” siger Thomas Klausen, adm. direktør i DM&T. 

DM&T har fået mange henvendelser, herunder om virusudbruddet kan betragtes som force majeure. Derfor udsendte DM&T også en medlemsorientering for to uger siden, hvori problemstillingen blev belyst. 

Det er desværre ikke muligt generelt at sige, at udbrud af Coronavirus er force majeure. Der vil i ethvert tilfælde være tale om en konkret vurdering, og det afhænger i første omgang af, hvad man har aftalt i kontrakten med sin leverandør og med sin slutkunde. 

DM&T anbefaler, at man som det første laver en liste over åbenstående ordrer hos leverandører, som er ramt af COVID-19. Her er det vigtigt, at du undersøger kontrakten med leverandøren, for at afdække, om der er aftalt force majeure. Og nok så vigtigt, om virusudbrud er nævnt specifikt i force majeure-klausulen. 

Derudover anbefaler DM&T, at virksomhederne arbejder aktivt med de udfordringer, der er opstået som følge af COVID-19 og konkret forholder sig til følgende:

  1. Undersøg kontrakterne med slutkunderne – er forsinkelse bodsbelagt? Kan kunden annullere ordren ved forsinkelse eller er der andre konsekvenser?
  2. Undersøg alternativ sourcing. Hvis det er en mulighed, så tag en dialog med leverandøren i Kina herom, da denne måske er indforstået med at annullere eller ændre i ordren. I den situation er det også en mulighed at undersøge, hvorvidt kontrakten tillader, at man opsiger aftaler med leverandøren, hvis denne ikke kan overholde den aftalte leveringstid. Igen beror det på en vurdering fra sag til sag.
  3. Undersøg mulighed for at udskyde levering til slutkunden – kan evt. kampagnevarer udskydes til senere?
  4. Lad være med at levere forsinkede varer på kredit til slutkunden – der er en risiko for, at slutkunden vil påberåbe sig forsinkelsen og dermed ikke betale for varerne, så tag gerne dialogen på forhånd.
  5. Undersøg hos din speditør og forsikringsselskab, om du på nogen måde er dækket.
  6. Det er næsten umuligt at vide og følge detaljeret med i, hvordan de konkrete forhold er i Kina, og der kommer løbende forskellige meldinger fra markedet. Hold derfor kontakten til jeres producenter, kollegaer/kontorer, speditører m.v. i Kina, for at få en opdatering på situationen i det område, som er relevant for jer.
  7. Endelig for rejsende til og fra Kina, bør Udenrigsministeriets rejsevejledning nøje følges. Heri finder du et særligt afsnit om Coronavirusset

DM&T anbefaler, at man i det hele taget har en tæt dialog med leverandører, transportører og kunder for at få afklaret situationen og eventuelt aftaler sig ud af de problemer, der måtte opstå som følge af COVID-19’s udbredelse. Som virksomhed bør man altid undersøge sin juridiske ret, men DM&T opfordrer generelt til at vælge dialogens vej i første ombæring.  

Husk, at DM&T’s advokater er klar til at hjælpe medlemmer, som har spørgsmål i forbindelse med Coronavirus.

"