Menu

Kopisager - DM&T vejleder med ny e-bog

DM&T’s medlemmer får nu en værdifuld guide til, hvordan kopisager håndteres. DM&T’s nye e-bog stiller skarpt på, hvilke muligheder der er for beskyttelse af rettigheder, hvordan processen ved en kopisag forløber, og hvilke muligheder man har for at løse konflikten.

11. december 2019

Der findes ikke statistikker, der belyser problemets omfang, men hos DM&T hører vi om kopisager hver måned. Derfor har vi udar­bejdet en e-bog, som giver en kort guide til, hvordan kopisager behandles i Danmark.

Du kan læse mere om, hvilke love og regler der beskytter de forskellige designs, og hvorfor det er en god ide at overveje registreringer af fx varemærker.  

Du kan også blive klogere på, hvad der egentlig sker, hvis et design bliver krænket, da processen er beskrevet i e-bogen. Hvornår ender sagen i retten, og hvilken erstatning kan man opnå?

E-bogen indeholder også et eksempel på en skrivelse, som man kan vælge at sende til en modpart, som krænker ens design.

Endelig kan du se et udvalg af retsafgørelser med billeder af de produkter, der har skabt konflikten om, hvorvidt man er gået for tæt på en andens design.  

Læs e-bogen her.

"