Menu

Kravene til bæredygtighedsrapportering skærpes

EU-Rådet har endeligt godkendt direktivet om virksomheders bæredygtighedsrapportering, også kaldet corporate sustainability reporting directive (CSRD). Dermed skal en række virksomheder forberede sig på at rapportere mere detaljeret om bæredygtighed.

30. november 2022 Af Simon Hansen , sh@dmogt.dk

Den 28. november gav EU-Rådet sin endelige godkendelse af direktivet om virksomheders bæredygtighedsrapportering, corporate sustainability reporting directive (CSRD).

Det betyder, at virksomhederne snart vil skulle offentliggøre detaljerede oplysninger om bæredygtighedsspørgsmål. Ambitionen fra EU’s side er at øge en virksomheds ansvarlighed, forhindre divergerende bæredygtighedsstandarder og lette omstillingen til en bæredygtig økonomi.

Det er der behov for, lyder det fra den tjekkiske industri- og handelsminister Jozef Síkela:

”De nye regler vil gøre flere virksomheder ansvarlige for deres indvirkning på samfundet og lede dem i retning af en økonomi, der gavner mennesker og miljø. Oplysninger om det miljømæssige og samfundsmæssige fodaftryk vil blive offentligt tilgængelige for alle, der er interesserede i dette fodaftryk. De nye udvidede krav er skræddersyet til forskellige virksomhedsstørrelser og giver dem samtidig en tilstrækkelig overgangsperiode til at blive klar til de nye krav,” siger han.

CSRD kommer til at betyde, at virksomhederne skal rapportere, hvordan deres forretningsmodel påvirker bæredygtigheden, og hvordan eksterne bæredygtighedsfaktorer (såsom klimaændringer eller menneskerettighedsspørgsmål) påvirker deres aktiviteter. Dette skal gøre investorer og andre interessenter bedre i stand til at træffe informerede beslutninger om bæredygtighedsspørgsmål.

Direktivet om virksomheders bæredygtighedsrapportering styrker de eksisterende regler, der blev indført i regnskabsdirektivet ved direktivet om ikkefinansiel rapportering fra 2014 (NFRD), som ikke længere passer til EU's omstilling til en bæredygtig økonomi, oplyser EU-rådet i en pressemeddelelse.

Disse virksomheder er omfattet af de nye rapporteringsregler

Direktivet om virksomheders bæredygtighedsrapportering indfører mere detaljerede rapporteringskrav og sikrer, at store virksomheder og børsnoterede SMV'er er forpligtet til at rapportere om bæredygtighedsspørgsmål såsom miljømæssige rettigheder, sociale rettigheder, menneskerettigheder og ledelsesmæssige faktorer.

De nye regler om bæredygtighedsrapportering vil gælde alle store virksomheder og alle virksomheder, der er noteret på regulerede markeder, undtagen børsnoterede mikrovirksomheder. Virksomhederne er også ansvarlige for at vurdere oplysningerne vedrørende deres datterselskaber.

Reglerne gælder også for børsnoterede SMV'er, idet der tages hensyn til deres særlige forhold. Børsnoterede SMV'er vil i en overgangsperiode kunne benytte sig af en undtagelse (en "opt-out"), der undtager dem fra direktivets anvendelse indtil 2028.

Hvad angår ikkeeuropæiske virksomheder, gælder forpligtelsen til at fremlægge en bæredygtighedsrapport for alle virksomheder, der har en nettoomsætning på over 150 mio. € i EU, og som har mindst én dattervirksomhed eller filial i EU, der overstiger visse tærskler. Disse virksomheder skal rapportere om deres miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige (ESG) virkninger som defineret i direktivet.

Den Europæiske Rådgivende Regnskabsgruppe (EFRAG) vil være ansvarlig for at udarbejde udkast til europæiske standarder. Europa-Kommissionen vil vedtage den endelige udgave af standarderne som en delegeret retsakt efter høring af EU's medlemsstater og en række europæiske organer.

Tidslinje for anvendelse

Anvendelsen af forordningen vil ske i 4 faser:

  • rapportering i 2025 om regnskabsåret 2024 for virksomheder, der allerede er omfattet af direktivet om ikkefinansiel rapportering
  • rapportering i 2026 om regnskabsåret 2025 for store virksomheder, der i øjeblikket ikke er omfattet af direktivet om ikkefinansiel rapportering
  • rapportering i 2027 om regnskabsåret 2026 for børsnoterede SMV'er undtagen mikrovirksomheder, små og ikkekomplekse kreditinstitutter og captive-forsikringsselskaber
  • rapportering i 2029 om regnskabsåret 2028 for tredjelandsvirksomheder med en nettoomsætning på over 150 mio. i EU, hvis de har mindst ét datterselskab eller en filial i EU, der overstiger visse tærskler.

Baggrund

Kommissionen fremlagde forslaget til direktiv om virksomheders bæredygtighedsrapportering 21. april 2021 som led i den europæiske grønne pagt og dagsordenen for bæredygtig finansiering.

Direktivet skal afhjælpe manglerne ved de eksisterende regler om bæredygtighedsoplysninger. De finansielle markeder har brug for adgang til miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger, som er pålidelige, relevante og sammenlignelige, hvis den private kapital skal kanaliseres over i finansiering af den grønne og sociale omstilling. Offentliggørelse af bæredygtighedsoplysninger kan tiltrække yderligere investeringer og finansiering med henblik på at lette omstillingen til en bæredygtig økonomi som beskrevet i den grønne pagt.

24. februar 2022 nåede EU-medlemsstaterne enstemmigt til enighed om Rådets holdning til forslaget til direktiv om virksomheders bæredygtighedsrapportering.

21. juni 2022 nåede Rådet og Europa-Parlamentet til foreløbig enighed om direktivet om virksomheders bæredygtighedsrapportering, som 30. juni 2022 blev godkendt af EU-medlemsstaternes repræsentanter.

"