Menu

Likviditet er afgørende nu

Skab overblik over din likviditet. Sådan er budskabet fra DM&T’s økonomidirektør Jan Zacho, som her oplister en række forretningskritiske fokusområder, der hjælper med at skabe overblikket.

23. marts 2020 Af Simon Hansen , sh@dmogt.dk

Coronakrisen kradser fortsat, og det mærker den danske mode- og tekstilbranche i udpræget grad. Den altoverskyggende udfordring, som præger alle branchens virksomheder, er likviditeten, og derfor bad vi DM&T’s økonomidirektør Jan Zacho give branchens virksomheder en rettesnor.

”Lige nu handler det om at skabe overblik,” siger han og fortsætter:

”Få styr på, hvad der kommer i kassen, og hvad der ryger ud. I første omgang bør man fokusere på de kommende 13 uger og derefter opdatere ugentligt med en tidshorisont på 13 uger. Derfor skal man have data, der kan beskrive sandsynlige scenarier for udviklingen i virksomheden, og hvordan det påvirker likviditeten. Det handler om at få overblikket over virksomhedens cash flow, så man kan se, hvor det er muligt at forbedre virksomhedens likviditet på både den korte og lange bane.”

Jan Zacho har oplistet seks fokusområder, hvis man vi skabe overblik:

  1. Debitorer – hvor meget har I til gode ved dine kunder? Hvornår forfalder de udeståender? Hvilke og hvor mange kunder har bedt om udskydelse af betaling? Kan man tilbyde kontantrabat for at opnå betaling straks? Factoring aftaler? Kreditforsikring og dennes vilkår?
  2. Kreditorer – få et overblik over hvor meget I skylder til jeres leverandører og øvrige kreditorer samt hvornår dette forfalder. Man kan gennem åben dialog med sin leverandører eventuelt forsøge at få udskudt betalinger af regninger, der forfalder på kort sigt – hav dog fokus på de store leverandører og samarbejdspartnere.
  3. Det bør straks afklares, om virksomhedens likviditet kan styrkes med statens kompensationsmuligheder og brug af statens hjælpepakker, hvor det giver mening.
  4. Skab overblik over virksomhedens driftskreditter, trækningsrettigheder og langsigtet finansiering, herunder vilkårene. Hvis det er muligt at opnå ekstra kredit og finansiering, kan dette medvirke til et værn ved en langvarig krise. Tag en åben dialog med din bankforbindelse.
  5. Hvad ved vi om, og hvad forventer vi af efterspørgslen på vores varer, og hvad er de tænkelige scenarier? Har vi kunder, der sandsynligvis vil annullere ordrer, og har vi vigtige kunder, der måske ikke kan betale? Kan vi udskyde leverancer fra leverandører? Kan vi annullere ordrer ved vore leverandører?
  6. De interne omkostninger bør også gennemgås og det bør afklares, om ikke-forretningskritiske tiltag kan sættes på hold i en periode, ligesom man kan have fokus på at forhandle ændrede betalingstider.

Jan Zacho anbefaler, at altid kontakter sin revisor, hvis man er i tvivl. Derudover er der god strategisk inspiration i det notat fra DAHL advokatfirma, som kan downloades nedenfor.

Derudover kan du finde information og hente inspiration på Deloittes site om coronavirus. Det finder du HER

Har du spørgsmål hertil, er du velkommen til at kontakte Jens-Ole Bøgild, statsautoriseret revisor hos Deloitte, jboegild@deloitte.dk, tlf. 23 46 95 08.

Inspiration fra DAHL

Vilkår for brug

Denne kontrakt er forbeholdt foreningens medlemmer og må ikke videredistribueres i den nuværende form. Kontrakten udgør ikke juridisk rådgivning i sig selv, og foreningen påtager sig intet ansvar ved forkert udfyldelse eller forkert brug af kontrakten.

"