Menu

Lønkompensation forlænges

Som følgende af stigende smitte og dermed følgende restriktioner er det blevet besluttet at forlænge lønkompensationsordningen.

20. december 2021

Den 10. december blev der indgået en trepartsaftale om blandt andet midlertidig lønkompensationsordning af hensyn til de hårdest ramte virksomheder. I lyset af de skærpede og forlænget restriktioner, forlænges den midlertidige lønkompensationsordning af hensyn de hårdest ramte virksomheder til og med den 31. januar 2022.

Derudover tilpasses ordningen til den oprindelige, således at virksomheder, der hjemsender 50 eller flere medarbejdere, kan blive omfattet af ordningen. Dette gælder med tilbagevirkende kraft fra den 10. december 2021 til og med den 31. januar 2022.

Dermed er ordningen magen til den, vi så under nedlukningen sidste vinter.

"