Menu

Marketplace, nethandel og andet salg via nettet - forhandlerforhold eller agentforhold?

Under Covid-19-pandemien har netsalget taget yderligere fart i mange lande. Tendensen gælder også for det danske marked, herunder også markedet for tøj og sko, som er blandt danskernes hyppigste onlinekøb. Nye forretningsmodeller er kommet til, især med de store online-spillere. Se her, hvordan det skal håndteres.

15. oktober 2021

af Jørgen Lykkegård, advokat (H), ph.d. TVC Advokatfirma

 

Ud over at sælge varer til fysiske butikker både i Danmark og udlandet, så tilbyder mange virksomheder i dag deres kunder, at de kan købe deres varer fra virksomhedens egen netbutik. Det er imidlertid også ganske sædvanligt, at virksomheder indgår aftaler med andre virksomheder om, at de fx skal sælge deres varer på deres nethandelsplatform sammen med en lang række andre brands.

 

Hvilke regler gælder i forbindelse med samarbejdsaftaler om salg af tøj og sko via netportaler?

 

Udgangspunktet er, at der er aftalefrihed. Parterne kan oftest aftale, hvad de finder mest hensigtsmæssigt. Det er imidlertid vigtigt at holde sig for øje, hvilken type samarbejdspartner, det er, man indgår af tale med, idet den juridiske kvalifikation af samarbejdspartneren afgør, hvilke regler der er gældende for samarbejdet.

 

Det er helt centralt, om salget foregår i leverandørens eller i netportalens navn, samt om salget sker for leverandørens eller netportalens regning.

 

Sker salget i netportalens eget navn og for netportalens egen regning er der som udgangspunkt tale om en forhandlerforhold. Ændres den ene præmis, så salget godt nok sker i netportalens eget navn, men for leverandørens egen regning, vil der derimod, som udgangspunkt, være tale om et kommissionsforhold. Endelig, er der derimod tale om, at salget sker i både i leverandørens eget navn og for dennes egen regning, vil der som udgangspunkt være tale om et handelsagenturforhold.

 

Der er væsentlig forskel for både netportal og leverandør, om det er det ene eller det andet juridiske regelsæt, der skal anvendes mellem parterne. Hvilke regler der gælder, kan især i ophørssituationer få væsentlig økonomisk betydning for den enkelte leverandør.

 

TVC Advokatfirma anbefaler

Ovenstående problematik forekommer umiddelbar ganske banal, men det er overraskende, hvor mange der ikke har gjort sig klart, hvilke regler deres samarbejdsaftale er underlagt. TVC Advokatfirma anbefaler derfor altid, at leverandører søger rådgivning om samarbejdets retlige karakter, inden kontrakten underskrives, således leverandøren har en reel mulighed for at forhandle de for leverandøren bedste samarbejdsvilkår. I mange tilfælde vil det være muligt at tilrettelægge ønskede ændringer af leverandørens salgssystem således, at der ikke opstår uventede eller utilsigtede økonomiske eller forretningsmæssige konsekvenser.

 

Baggrund

Advokat Jørgen Lykkegård er partner i TVC Advokatfirma og fungerer som DM&T's eksterne samarbejdspartner på området for handelsagenter og distributørforhold.

 

I 2000 skrev han PhD-afhandling om goodwillberegning i handelsagentforhold og har senest i 2020 udgivet bogen, Handelsagentloven med kommentarer:

 

DM&T har indgået en rabataftale om juridisk retsbistand på disse områder, der fungerer sideløbende med DM&T’s egen rådgivning, se mere her: https://www.dmogt.dk/medlemskab/rabataftaler/advokatfirmaet-tvc

 

Indholdet af denne artikel er kun information af generel karakter og kan derfor ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.

"