Menu
Error while rendering view [Main Navigation].

Masseafskedigelser – sådan håndterer du det

Hvis virksomheden befinder sig i den uheldige situation, at der må foretages masseafskedigelser af medarbejdere, skal man være opmærksom på de særlige regler, der gælder. Overholdes reglerne ikke, kan virksomheden idømmes dels bøde og godtgørelseskrav. DM&T har en køreplan og guide til, hvordan situationen kan løses.

Foto: Marten Bjork on Unsplash
Foto: Marten Bjork on Unsplash

23. maj 2019 Af Michael Lund-Nielsen , ml@dmogt.dk

Konkurrencesituationen eller økonomiske markedsforhold kan nødvendiggøre, at man må tilpasse virksomhedens omkostninger i større omfang. En af metoderne ses ofte at være ved masseafskedigelser.

Loven om kollektiv varsling medfører, at virksomheden skal overholde nogle krav til, hvordan man gennemfører sådanne masseafskedigelser. Reglerne indebærer nemlig dels en informationspligt, en forhandlingspligt og en underretningspligt for virksomheden.

Hensynet bag er blandt andet, at de offentlige myndigheder skal advares om, at en større opsigelsesrunde er på vej, så de lokale jobcentre kan indstille sig på det. Endvidere giver det de berørte medarbejdere en mulighed for at forhandle særlige vilkår, såfremt masseafskedigelsen viser sig at være nødvendig.

Det er særligt vigtigt, at der ikke træffes endelig beslutning om masseafskedigelser, før medarbejderrepræsentanterne har haft lejlighed til at forhandle spørgsmålet.
Overtrædes loven kan det medføre, at de berørte medarbejdere kan kræve en godtgørelse, og virksomheden kan ifalde en bøde.
Loven om kollektiv varsling gælder i følgende tilfælde:

 

Virksomhedens antal ansatte

(målt over gennemsnittet i de sidste 4 kvartaler)

 

 

Antal påtænkte opsigelser

 

1-20 ansatte

 

Loven finder ikke anvendelse, uanset antallet af opsigelser

 

21 - 99 ansatte

 

 

10 eller flere opsigelser

 

100 – 299 ansatte

 

 

10 % eller flere opsigelser

 

 

300 eller flere ansatte

 

 

30 eller flere opsigelser

Endvidere gælder der yderligere skærpede varslingsregler, hvis der opsiges mindst 50 % af mindst 100 ansatte medarbejdere. 

Dansk Mode & Textil har en køreplan klar med tilhørende dokumenter i form af orienteringer til medarbejdere og det regionale arbejdsmarkedsråd samt opsigelsesbreve til medarbejdere.

Læs mere om reglerne for kollektive opsigelser på dette link 
"