Menu

Meget er sket i Bangladesh ti år efter Rana Plaza-katastrofen

Ti år efter Rana Plaza-katastrofen er der sket en stor forbedring af forholdene i Bangladesh’ store beklædningsindustri. Trods de positive takter er der dog fortsat plads til forbedring.

24. april 2023 Af Simon Hansen , sh@dmogt.dk

I dag er det ti år siden, at en enkeltstående begivenhed sendte chokbølger gennem verden og rettede alles øjne mod beklædningsbranchen. Den 24. april 2013 om morgenen lokal tid kollapsede den otte etager høje Rana Plaza-bygningen i udkanten af Bangladesh’ hovedstad Dhaka. Det resulterede i det, der er blevet beskrevet som jordskælvslignende scener og mere end 1.100 mennesker mistede livet, og mere end 2.500 blev såret.

Øjeblikkeligt rettede det internationale samfund et overordentligt kritisk blik på den internationale tøjbranche, og de efterfølgende måneder tiltog kritikken, også i Danmark, hvor daværende handelsminister Pia Olsen Dyhr (SF) også rettede skarp kritik og krævede, at branchen tog ansvar. Få dage senere var arbejdet i et partnerskab mellem branchen og regeringen sat på skinner, ligesom en række internationale initiativer også blev iværksat. Det mest skelsættende blev The Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh, som en lang række internationale virksomheder hurtigt tilsluttede sig.

Betydningsfuld Accord

I dag anses Accorden som det mest effektive sikkerhedskampagne i den moderne beklædningsbranches historie, og den er siden blevet udvidet og gjort global. I Bangladesh har der siden grundlæggelsen af Accorden været gennemført mere end 50.000 inspektioner af fabrikker, og ifølge Christie Miedema fra NGO’en Clean Clothes Campaign findes der flere eksempler på, at Accorden har forebygget reelle sammenstyrtninger af bygninger.

”Det er svært at sætte tal på, hvor mange liv Accorden har reddet, for man ved det aldrig rigtigt. Men det er i hvert fald i tusindtal,” siger hun i et interview med CNN

I samme interview påpeger hun dog, at Accorden havde stået endnu stærkere, hvis særligt de nordamerikanske virksomheder havde tilsluttet sig i stedet for at stifte the Alliance for Bangladesh Worker Safety. Clean Clothes Campaign påpeger, at tiårsdagen for Rana Plaza bør lede til, at man forlænger Accorden yderligere ti år, når den udløber i oktober.

Selvom forholdene langtfra er perfekte, er der alligevel sket store positive forandringer i Bangladesh’ beklædningsindustri, der beskæftiger anslået 4 mio. mennesker og tegner sig for 84 procent af landets samlede eksport. En eksport der i årene fra 2011 til 2019 steg fra 14,6 mia. til 33,1 mia. dollars.

Også mindstelønnen har siden 2013 taget nogle gevaldige hop. Først fra 3.000 til 5.300 taka (ca. 340 kr.) om måneden, og sidenhen til 8.000 taka (ca. 510 kr.) om måneden. Selvom der er tale om store stigninger i procent, er det stadig på et lavt niveau, og i takt med at den stigende inflation også ramte Bangladesh har den globale fagforening IndustriALL været ude med krav om en tredobling af det beløb.

”Regeringen skal øjeblikkeligt reorganisere det nationale minimumlønudvalg med deltagelse af repræsentanter for arbejdstagerne. Den stigende inflation har sat arbejdere i beklædningsbranchen i en frygtelig situation. Deres lønninger er nødt til at blive revideret i overensstemmelse hermed, ligesom der er behov for tilstrækkelige sociale sikkerhedsforanstaltninger,” sagde Amirul Haque Amin, president of IndustriALL Bangladesh Council i februar.            

Et af de forhold, der også fik heftig kritik i tiden efter Rana Plaza-katastrofen, var den manglende frihed til at organisere sig i fagforeninger; kun 152 fagforeninger var registreret fra 1970 til 2012. Men med The Bangladesh Labour Act fra 2013 blev det lettere at registrere nye fagforeninger, og antallet af fagforeninger er siden steget til 1.201 inden for beklædningsbranchen. Det viser en opgørelse fra ILO, som har sat fokus på udviklingen i Bangladesh i anledningen af tiåret for Rana Plaza-katastrofen.

Fortsat forbedringspotentiale

ILO kan også berette, at den indførte National Occupational Safety and Health (OSH) Policy og den nationale handlingsplan har haft en positiv effekt på forholdene i landet, men generelt påpeger ILO, at der fortsat ligger en stor opgave i at forbedre arbejdsforholdene for de millioner af arbejdere i landet beklædningsindustri.

Også Kalpona Akter ser positivt på den forandring, der er sket over årene, men understreger samtidig at der er behov for mere. Hun er grundlægger af græsrodsbevægelsen Bangladesh Center for Workers’ Solidarity, og kalder det lidt af en bedrift, at man fik brands og fabriksejere til at underskrive Accorden, som er juridisk bindende.

”Ingen troede, at den her aftale overhovedet var mulig. Vi gjorde helt afgjort en fundamental forskel, når det kommer til (bygnings-)sikkerhed, men når vi taler om andre arbejdstagerrettigheder så som lønninger og kønsbaseret vold, så findes det stadig,” siger hun til den engelske avis the Guardian

Corona-pandemien gav et tilbageslag for den positive udvikling i landet. Bangladeshiske fabrikker oplevede, at vestlige brands annullerede ordrer uden at betale, hvilket efterlod mange af arbejderne i industrien uden indkomst. Der var også vestlige brands, der krævede rabat på allerede afsendte varer.

”Situationen er meget slem. Den bangladeshiske forsyningskæde er i komplet uorden, og mange udenlandske brands agerer uansvarligt… Vi står tilbage med 20 procent af vores ordrer til april. Derefter er alt usikkert,” sagde Sharif Zahir, managing director of the Ananta Group, som har syv fabrikker, til New York Times i marts 2020. 

En undersøgelse fra University of Aberdeen kortlagde tidligere i år, at en række store vestlige brands, fortsat betalte det samme for produkter to år efter pandemiens udbrud, selvom råvarepriserne i samme periode steget markant. 90 procent af de undersøgte virksomheder gjorde sig ifølge undersøgelsen skyldige i unfair indkøbspraksis, herunder annulleringer, forsinkede eller manglende betalinger og krav om rabatter. Det medfører tvungent overarbejde og chikane, hvilket vidner om, at der stadig er plads til forbedring.

DM&T og Bangladesh

DM&T har i løbet af de seneste ti år været dybt engageret i Bangladesh. Fra 2015 til 2018 var DM&T den primære drivkraft i det Danida-finansierede StepUp-projekt, som havde til formål at skabe en sundere forretning ved hjælp af en kombination af produktivitetsforbedring og CSR. Projektet var en stor succes, der viste, at produktivitet og forbedringer af sociale og sikkerhedsmæssige forhold går hånd i hånd.

I løbet af projektet har flere repræsentanter for DM&T besøgt landet og ved selvsyn erfaret, hvordan der er sket mange positive forbedringer i landet. Samtidig har DM&T holdt kontakten med virksomhedsejere, den store organisation BGMEA og andre nøgleaktører, ligesom DM&T er engageret i projekter, bl.a. et projekt der skal undersøge, hvad der skal til for at omstrukturere industrien mod en nul-emissionsfremtid. CBS står i spidsen for projektet, som også involverer Aalborg Universitet, Roskilde Universitet, Dansk Initiativ for Etisk Handel og DM&T. Projektpartnerne i Bangladesh er BRAC University og University of Dhaka.

I efteråret 2022 besøgte dele af DM&T’s bæredygtighedsteam Bangladesh, hvor man mødte med lokale repræsentanter for branchen, ambassaden i Dhaka og danske virksomheder med kontorer i Bangladesh. Det var et positivt besøg, der gav positivt stof til eftertanke, fortæller DM&T’s bæredygtighedsrådgiver Michelle van Velthoven Utzon-Frank:   

”Bangladesh er inde i en positiv udvikling, og det store internationale fokus efter Rana Plaza har været med til at skubbe på og skabe forbedringer, men de positive initiativer kommer i høj grad også indefra. Der er masser af progressive bangladeshiske virksomhedsejere og brancheaktører, som er med til at drive store forandringer, både i forhold til det sociale og miljømæssige,” siger hun og erkender i samme ombæring, at forholdene i landet ikke er perfekte, men at vi fra vestlig side skal anerkende de initiativer den bangladeshiske beklædningsbranche tager og søge samarbejdet for at styrke den indsats.

”I takt med den stigende regulering, særligt fra EU, bliver der stillet større krav til de danske virksomheder, men de krav forplanter sig også længere ude i forsyningskæden. Derfor er det afgørende, at man styrker samarbejdet med sine leverandører, sådan at de kan spille en aktiv rolle og udvikle sig til at imødekomme de nye krav. Og det er vigtigt, at det ikke kun begrænser sig til klima- og miljøforhold. Det er stadig ekstremt vigtigt at have fokus på både arbejdstager- og menneskerettigheder,” afslutter Michelle van Velthoven Utzon-Frank.

Læs med i DM&T Indsigt over de kommende måneder, hvor vi sætter yderligere fokus på Bangladesh og den udvikling, der pågår i landet.

Mangler du overblik over, hvordan din virksomhed kan styrke sin bæredygtighedsindsats, også når det kommer til leverandørsamarbejdet? Deltag i DM&T's gratis kursus over to dage 2-3. maj, hvor du får styr på de grundlæggende elementer i bæredygtighedsarbejdet. Der er fortsat få ledige pladser. Læs mere her.

"