Menu

Minimum indkasserer forventet minus

Modevirksomheden Minimum har været igennem en række tilpasninger og investerer i løbet af 2018, og det kommer til udtryk i årets resultat.

01. maj 2019

Modevirksomheden Minimum A/S kan se tilbage på et 2018, der er præget af investeringer. Bruttofortjenesten udgør for koncernen 44,6 mio. kr. mod 61,5 mio. kr. året forinden En større oprydning i det franske datterselskab har kostet 3,4 mio. kr. og bringer koncernens EBITDA ned på 2,8 mio. kr.

Årets resultat for koncernen ender på -2,4 mio. kr. mod et plus på 6,6 mio. kr. året forinden.

Ledelsen oplyser i en pressemeddelelse, at året har budt på en række omkostningstilpasninger, hvoraf størstedelen først får effekt i indeværende år. Minimum har desuden investeret i overtagelse af flere markeder fra tidligere agenturer, således at man kan opnå større indsigt i og stærkere relationer på de pågældende markeder.

Ledelsen med Peder Tang i spidsen erklærer årets resultat som forventet, men kalder det fortsat utilfredsstillende. Minimum forventer dog en positiv udvikling i resultatet for 2019.

Egenkapitalen er ved årets udgang reduceret til 22,3 mio. kr.

"