Menu

MKI: PWT Group har efterlevet anbefalinger

PWT Group har efterlevet de anbefalinger, som Mæglings- og Klageinstitutionen kom med som en del af sin udtalelse i oktober 2016. Nu fjernes udtalelsen, og PWT’s omfattende CSR-indsats belønnes. Dermed når en langstrakt sag sin afslutning.

Lindbergh er et af de brands, man finder i PWT Groups brandportefølje.
Lindbergh er et af de brands, man finder i PWT Groups brandportefølje.

17. januar 2018 Af Simon Hansen , sh@dmogt.dk

I 2014 blev modevirksomheden PWT Group indklaget for Mæglings- og Klageinstitutionen for Ansvarlig Virksomhedsadfærd (MKI). MKI behandler eventuelle krænkelser af OECD’s retningslinjer for multinationale selskaber, og blev oprettet af daværende erhvervsminister Ole Sohn som OECD National Contact Point. Det var første gang nogensinde, at mode- og tekstilbranchen var involveret i en sag ved MKI, og derfor har sagen  naturligvis medført en stor interesse i og omkring branchen. Men nu er det sidste punktum i sagen sat.

MKI offentliggjorde i oktober 2016 sin udtalelse om den klage, som Clean Clothes Campaign Danmark og Aktive Forbrugere havde indgivet om PWT Groups forhold til deres bangladeshiske leverandør, der blev ramt af Rana Plaza katastrofen i 2013. Som en del af  MKI’s udtalelse kom de med en række anbefalinger, som PWT Group skulle følge op på og efterfølgende rapportere til MKI med henblik på at vise, at virksomheden har efterlevet anbefalingerne.

Omfattende indsats giver resultater
I slutningen af 2017 kunne MKI – efter at have gennemgået PWT Groups omfattende rapport - konstatere, at PWT Group havde efterlevet anbefalingerne. På MKI’s hjemmeside kan man i dag læse:  

 ”Det er MKI’s vurdering, at PWT ved en omfattende indsats og ved de yderligere planlagte tiltag har efterlevet MKI’s anbefalinger i et sådant omfang, at den endelig udtalelse af 16. oktober 2016 fjernes fra MKI’s hjemmeside.

I en lang årrække har PWT Group arbejdet med CSR, og besøgt de fabrikker, som virksomheden fik produceret på. Efter MKI’s udtalelse og anbefalinger har PWT Group videreudviklet dette arbejde gennem en fokuseret, strategisk indsats som sikrer, at virksomheden efterlever forventningerne i OECD’s retningslinjer. Med denne styrkelse af CSR-indsatsen og rapporteringen til MKI, betragtes klagesagen nu som afsluttet.

Hos PWT Group glæder vi os over, at MKI anerkender vores intensiverede CSR-arbejde. Samtidig vil vi gerne understrege, at vi fortsætter arbejdet med at indarbejde OECD’s retningslinjer i forretningsdriften. Efter drøftelser med MKI, har vi taget deres kommentarer til efterretning, og vi vil medtage dem i fremtidige arbejde,” skriver PWT i en kommentar på virksomhedens egen hjemmeside.

Brancheorganisation glæder sig over proces og udbytte
I Dansk Mode & Textil er der også glæde over, at sagen når sin afslutning.

- Det er meget positivt, at MKI nu har anerkendt, at PWT Group har fulgt MKI’s anvisninger og opbygget et CSR-ledelsessystem, der sikrer, at virksomheden nu og gennem sit fremadrettede arbejde lever op til forventningerne i OECD’s retningslinjer for ansvarlig virksomhedsdrift. PWT har arbejdet meget målrettet og committet i det forløbne år og har opnået et forbløffende flot resultat på kort tid, siger CSR-chef i Dansk Mode & Textil, Pia Odgaard, som løbende har rådgivet PWT Group om virksomhedens CSR-arbejde , men også specifikt i forhold til anbefalingerne fra MKI.

- Det har været en rejse både for PWT og for os i DM&T, og begge parter har lært meget undervejs. Med baggrund i PWT’s hidtidige CSR indsats, er trådene blevet samlet i et strategisk ledelsessystem for ansvarlighed. Det har været utroligt bekræftende at følge det store engagement og den vedholdenhed, som PWT har udvist, siger Pia Odgaard, som samtidig glæder sig over, at indsatsen er helt på linje med Dansk Mode & Textils generelle anbefaling til at arbejde med CSR og ansvarlig virksomhedsadfærd.

- Indsatsen flugter fuldstændig med, hvad DM&T har gjort  for at udbrede kendskabet til måden at arbejde med CSR på, siden OECD’s retningslinjer i 2011 blev udvidet med due diligence-princippet fra FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhvervsliv (UN Guiding Principles, red.), siger Pia Odgaard. 

 

Styrkede samarbejder
Som Pia Odgaard nævner, er Dansk Mode & Textil også blevet klogere i processen. Det skyldes blandt andet, at der har været en tæt dialog og et godt samarbejde med MKI, som har stillet viden og erfaring til rådighed, forklarer CSR-chefen. Hun roser også MKI for beredvilligt at stille op til to branche-arrangementer hos Dansk Mode & Textil i løbet af 2017.

- Arrangementerne med MKI gav deltagerne et overblik over forventningerne i forhold til OECD’s retningslinjer, ligesom der var gode dialoger, og deltagerne havde mulighed for at stille spørgsmål, og Mads Øvlisen leverede præciserende svar, siger Pia Odgaard.

MKI er dog ikke den eneste aktør, Dansk Mode & Textil har styrket dialogen med i løbet af perioden. Det generelle samarbejde med NGO’er er også blevet intensiveret.

- Jeg glæder mig over, at vi har skabt et godt samarbejde med NGO’er, som bidrager til at løfte den samme gode sag som branchen; at styrke CSR-arbejdet og forholdene i produktionslandene. Et strålende eksempel er vores samarbejde med Mellemfolkeligt Samvirke, som har bidraget med gode ideer til arbejdet og med deres store viden på området. Den form for samarbejde værdsætter vi højt, og det vil vi gerne fortsætte, slutter Pia Odgaard.

"