Menu

Modebranchen sætter ny rekord

De danske modevirksomheder fortsatte fremgangen, og dermed blev 2017 også et rekordår, både hvad angår branchens samlede omsætning og eksport. De danske virksomheder omsatte samlet for 45 mia. kr.

25. januar 2018 Af Simon Hansen , sh@dmogt.dk

Dansk Mode & Textil har netop analyseret branchens tilstand forud for modeugen. Og der er fremgang at spore, hvilket betyder, at branchens tidligere omsætningsrekord er blevet overgået. Det samlede salg af beklædning steg  således 4 % i 2017, og det er særligt eksporten, der trækker læsset, selvom der også var en mindre fremgang i salget til de danske butikker og webshops.

”Der er stadig stor efterspørgsel efter dansk mode i udlandet, og eksporten har udviklet sig pænt igen i 2017, hvor den steg 5 %. Dermed fortsætter den positive tendens, og der er intet, der tyder på, at udlandets appetit på dansk mode er mættet,” siger international chef i Dansk Mode & Textil, Michael Hillmose, som har foretaget analysen.

Tyskland i vækst

Den samlede eksport af tøj udgjorde i 2017 28,7 mia. kr. Tyskland udbyggede i 2017 sin position som den største aftager af dansk tøj, da eksporten til nabolandet mod syd steg hele 14 %. De danske modevirksomheder sælger nu for 9 mia. kr. i Tyskland.

Også eksporten til Holland oplevede stor vækst i 2017. Således steg salget 13 %, og flere kilder melder om et positivt handelsklima i Holland, hvor både forbrugere og butikker har mod på at shoppe. Det kommer altså også de danske modevirksomheder til gode.  

I rækken af positive elementer gemmer sig dog enkelte torne. Særligt den manglende vækst i Norge stikker ud, da nordmændene generelt er store aftagere af dansk mode. Eksporten til Norge påvirkes af den norske krones udvikling, ligesom detailsalget i første halvdel af 2017 lå markant under niveau. Derudover er salget til Storbritannien også gået i stå, hvilket kan tilskrives usikkerhed om Brexit og dertilhørende fald i det britiske pund.

Det ændrer dog ikke på, at 2017 markerer sig som et positivt år for branchen.

”2017 har været et fornuftigt år. Branchen fortsætter sin vækst, og vi når det højeste niveau nogensinde for både den samlede omsætning og eksporten. Det understreger, at modebranchen er et af landets vigtigste eksporterhverv, og vi ser fortsat store vækstmuligheder i udlandet,” siger Michael Hillmose. 

Spirende markeder giver vækstmuligheder

Ifølge tal fra McKinsey tegner det globale tøjsalg i 2018 til at blive 3-4 % højere end i 2017. Det giver grobund for positive forventninger om yderligere vækst, og de danske modevirksomheder ser da også fortrøstningsfuldt på fremtiden. Således svarer lidt over to tredjedele af de adspurgte medlemmer i Dansk Mode & Textils undersøgelse, at de forventer fremgang i omsætningen det kommende halve år. Det er især det danske (61 % forventer vækst) og tyske (62 % forventer vækst) marked, de knytter positive forventninger til.

”Forhåbentlig kan den optimisme omsættes til højere vækstrater. Der er fortsat et stort potentiale i den danske modebranche. Det gælder på de markeder, hvor danske brands allerede er etableret, men i vores optik er der også muligheder for at opdyrke nye eksportmarkeder. Det kunne eksempelvis være i Central- og Østeuropa, hvor mange danske brands har gode muligheder for at lukrere på den voksende efterspørgsel efter mode," siger Michael Hillmose.  

De ti største eksportmarkeder 2017

Land 1.000 kr. Ændring
2016/17
Tyskland 8.992.675

+14%

Sverige

3.568.446

+3%
Holland 2.638.923

+13%

Norge 2.295.880 -1%
Storbritannien

1.628.697

-1%

Frankrig 1.307.146 +7%
Finland 1.211.014 -1%
Belgien

1.120.249

+12%
Italien

1.073.857

+2%

Spanien 989.601

+1%

"