Menu

Mohair-sag har allerede fået konsekvenser

Sagen om mishandling af geder i den sydafrikanske mohair-industri fortsætter. Sagen får konsekvenser for både farme og underleverandører efter omfattende undersøgelse. DM&T’s CSR-chef fraråder boykot med mindre det er strategisk velbegrundet.

29. juni 2018 Af Simon Hansen , sh@dmogt.dk

Ovenpå den sidste måneds afsløringer af yderst kritisable forhold i den sydafrikanske mohair-industri, har flere af verdens største modevirksomheder bandlyst mohair i deres kollektioner, og senest har britiske Asos meldt ud, at de fremover ikke vil føre varer, der indeholder mohair. Det er dyreværnsorganisationen PETA, der står bag afsløringerne, som er kommet for dagen i form af skjulte videooptagelser.

I den senere tid er flere danske modevirksomheder blevet kontaktet af netop PETA med opfordring til at stoppe brugen af mohair. Det medfører naturligvis stor tvivl for en modevirksomhed, hvis man bliver mødt med argumenter om, at mohair-produktion er barbarisk og etisk utålelig. Og når flere af branchens største aktører som H&M og Inditex vælger at droppe mohair, kan man som dansk modevirksomhed let blive fristet til at følge trop. Simpelthen for at undgå nogen form for ballade.

Men det er synd, vurderer Dansk Mode & Textils CSR-chef, Pia Odgaard.

Ikke materialerne i sig selv, der er problemet

”Det ville være en skam, hvis alle valgte at droppe mohair. Mohair er et materiale, der besidder en række glimrende egenskaber også ud fra et bæredygtigt synspunkt, og derfor ville det være ærgerligt at bandlyse det fuldstændig,” siger hun og forklarer, at negative historier som denne historisk har resulteret i, at forskellige materialer har fået et dårligt ry.

”Men det er meget sjældent materialerne i sig selv, der er problemet. Med animalske produkter handler problematikkerne ofte om dyrevelfærd, og i mange tilfælde er der tale om enkelte brodne kar, der ødelægger det samlede billede. Det er netop derfor, at man som modevirksomhed skal stille krav til sine leverandører om dyrevelfærd,” siger Pia Odgaard.

Dette giver igen anledning til at understrege vigtigheden af, at man som dansk virksomhed arbejder med nødvendig omhu, også kaldet due diligence. Her anbefaler Dansk Mode & Textil branchens virksomheder, at arbejde med udgangspunkt i OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder.

”Nødvendig omhu kræver tid, det kommer vi ikke udenom. Men det er vigtigt, at man adresser kendte risici ved at spørge ind til det hos deres leverandører, selvom man skal være meget vedholdende, indtil man har fået betryggende dokumentation for, at forholdene er i orden,” siger Pia Odgaard, der har udarbejdet en guide til Dansk Mode & Textils medlemmer, om hvordan man arbejder med nødvendig omhu i forbindelse med tekstilmaterialer.

I guiden finder man også en oversigt over forhold, der er særligt vigtige at være opmærksom på, når det handler om dyrevelfærd.

Se Dansk Mode & Textils guide her (forbeholdt medlemmer).

Undersøgelser af farme fortsætter

I den aktuelle sag fra Sydafrika har Mohair South Africa (MSA), organisationen for den sydafrikanske mohairindustri, foretaget en undersøgelse med henblik på at kortlægge omstændighederne. MSA har også ladet den uafhængige auditeringsvirksomhed SAMIC foretage undersøgelser af de farme, som PETA har besøgt.

MSA’s undersøgelser viser, at billederne fra PETA’s video stammer fra to farme, hvor klipningen bliver foretaget af det samme firma. Firmaet er nu blevet afkrævet en fyldestgørende rapport og en forklaring på de brud på gældende retningslinjer, som fremgår af PETA’s video. Ligeledes har MSA udbedt sig en redegørelse for de disciplinære sanktioner, klippefirmaet har truffet over for de personer, som optræder i videoen.

Omvendt hævder PETA, at videooptagelserne stammer fra i alt syv farme, og dermed ser det ud til, at sagen vil fortsætte. I mellemtiden har MSA givet de to berørte farme karantæne, således at de ikke får adgang til at sælge på auktion, så længe der ikke er styr på forholdene.

MSA har ligeledes indledt en dialog med National Council of the Societies for the Prevention of Cruelty to Animals (NSPCA) med henblik på at diskutere den aktuelle sag samt for at sikre dyrevelfærden på et generelt niveau. NSPCA foretager i øjeblikket en grundig undersøgelse af forholdene.

MSA beretter derudover, at de længe har arbejdet med sporbarhed som et led i bæredygtighedsprocessen. MSA foretager bedømmelse af de enkelte farme og opfordrer til tredjepartsevalueringer af farmene. Det er påkrævet, at farmene opnår tilfredsstillende bedømmelser for at kunne markedsføre deres mohair, og vurderingerne vil være tilgængelige i forbindelse med salgsprocessen.

Boykot af materialer har menneskelige konsekvenser

Hos Dansk Mode & Textil følger man sagen nøje, men Pia Odgaard har en klar anbefaling til modevirksomhederne, som ikke kun afgrænser sig til denne sag.

”Man skal passe meget på med at træffe beslutninger om at boykotte specifikke materialer uden at tænke over konsekvenserne. Det kan virke enormt betryggende at lægge sig i slipstrømmen på de store, for så undgår man sikkert ballade, men du er nødt til at tage et valg, der har rod i din egen virksomheds strategi og så efterleve det.,” siger hun og pointerer, at boykot af materialer ofte har den skyggeside, at den fjerner eksistensgrundlaget for tusindvis af mindre farmere, som lever i mindre bemidlede dele af verden. 30.000 mennesker anslås at være afhængige af mohairproduktion i Sydafrika. En stor del af disse bor i Karoo, et tyndtbefolket, udtørret område med begrænsede muligheder for anden levevej end husdyrhold.  

”Man er nødt til at se det større billede, når man vælger at boykotte materialer. Den globale modebranche har et ansvar, da den over årrække har bidraget til at opbygge en efterspørgsel efter nogle materialer, som tusindvis af mennesker har gjort til deres levebrød. Ved en pludselig boykot river man simpelthen tæppet væk under dem. Vi har som branche et stort ansvar for dyrenes velbefindende, men man bør også huske, at der talrige menneskelige skæbner i spil, når man træffer sådanne beslutninger,” siger Pia Odgaard.

Hun gør opmærksom på, at det til syvende og sidst er den enkelte virksomhed, der beslutter, hvordan den vil drive sin forretning, men uanset hvilket valg man træffer, skal man handle ansvarligt.

”Hvis en virksomhed vil benytte animalske fibre eller materialer, bør den gøre det. Men så bør man også gøre en aktiv indsats for at sikre dyrevelfærden. Netop derfor er det så vigtigt, at virksomhederne arbejder med nødvendig omhu,” slutter Pia Odgaard.

"