Menu

Ni nye farlige kemikalier ryger på kandidatlisten

EU’s kandidatliste med problematiske kemikalier er blevet udvidet med ni nye stoffer. De benyttes i en række forskellige produkter og kan være relevante for din virksomhed.

23. januar 2023

EU’s kandidatliste indeholder kemikalier, som er særligt problematiske for mennesker og miljø. Der er nu kommet ni nye stoffer på listen, som dermed tæller 233 stoffer og stofgrupper. De nye stoffer, der er optaget på listen, bruges blandt andet i flammehæmmere, læderbehandling og coating af tekstiler og er tilføjet listen på grund af kræftfremkaldende, hormonforstyrrende og andre problematiske egenskaber.

De ni stoffer kan du se på det europæiske kemikalieagentur ECHA’s hjemmeside. 

Informationspligt hvis varen indeholder stoffer fra kandidatlisten

Hvis en virksomhed sælger en vare med et kemikalie fra EU’s kandidatliste, kan den være forpligtet til at informere kunderne om at kemikaliet findes i den vare, de har fået leveret. Man kan også være forpligtet til at informere det europæiske kemiagentur, ECHA, via en indberetning til deres SCIP-database.

Alle interesserede kan følge med i hvilke stoffer, der er under vurdering til at blive optaget på kandidatlisten i ECHAs Register over SVHC-hensigter. Læs mere på ECHA’s hjemmeside

DM&T hjælper dig naturligvis med at håndtere kemi i dine produkter. Du kan læse mere her, hvor du også finder link til vores vejledning til håndtering af kemi i tekstiler. I den finder du også mere information om SVHC-listen og SCIP-databasen.  

"