Menu

Nu åbner ansøgning til grønne kompetencer

13. september åbner ansøgningen til SMV:Grønne Kompetencer, som kan hjælpe med at øge kompetenceniveauet blandt medarbejdere, ledelse og bestyrelse i din virksomhed.

11. september 2023

Har din virksomhed brug for nye kompetencer, færdigheder og viden på vejen mod grøn omstilling? Gennem målrettede kompetenceløft klæder SMV:Grønne Kompetencer medarbejdere, ledelse og bestyrelse på til at løfte de strategiske beslutninger, konkrete nye opgaver og EU-krav, der følger med den grønne omstilling.

Din virksomhed kan få en voucher på op til 60.000 kr. til enten skræddersyet kompetenceudvikling eller deltagelse i eksisterende tilbud. Resten af året er der fire ansøgningsrunder, og i hver runde uddeles vouchers for samlet 7,5 mio. kroner.  

Tiltaget en henvendt til små og mellemstore virksomheder, som også kan deltage i kollektive workshops, hvor man kan blive klogere på sin virksomheds kompetencebehov.   

Den første runde, åbner for ansøgninger den 13. september 2023, og ansøgningsrunden lukker 11. oktober. Du kan læse mere om SMV:Grønne Kompetencer på Virksomhedprogrammet.dk

Om SMV:Grønne Kompetencer

Formålet med SMV:Grønne Kompetencer er at bidrage til at styrke små og mellemstore virksomheders adgang til kvalificeret arbejdskraft gennem kompetenceudvikling af medarbejdere, ledelse og bestyrelse. Dette gøres ved at tilføre deltagerne kompetencer, viden og færdigheder, så de kan imødekomme og håndtere konkrete nye opgaver og EU-krav samt får kompetencer til at kunne træffe strategiske beslutninger i forhold til grøn omstilling. Qua nye kompetencer og viden bidrager SMV:Grønne Kompetencer til at styrke virksomhedens fremadrettede vækst- og indtjeningsmuligheder.

Projektets hovedaktiviteter er målrettede kollektive workshops under navnet Grøn Kickstart og 1:1 vouchers.

SMV:Grønne Kompetencer er en ordning for private små og mellemstore virksomheder i hele Danmark. SMV:Grønne Kompetencer er en del af Virksomhedsprogrammet 2.0. og er finansieret af EU-støtte fra Den Europæiske Socialfond Plus og midler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. 

"