Menu

Ny aftale lemper krav til hjemmearbejdsplads

Fremover bliver det nemmere at arbejde hjemme mere end en dag om ugen. Et politisk flertal har besluttet at opbløde de hidtidige krav til indretning af skærmarbejdspladser, hvilket skal give større fleksibilitet.

07. februar 2022 Af Simon Hansen , sh@dmogt.dk

Covid-19 har medført at langt flere er begyndt at arbejde hjemme, og mange har i høj grad lyst til at fortsætte med det, selvom restriktionerne er blevet ophævet.

Men i dag gælder en række særlige krav til indretning af såkaldte »skærmarbejdspladser«. Reglerne indtræder, når skærmarbejdet enten foregår i hele arbejdstiden eller foregår regelmæssigt og arbejdstiden svarer til én dag eller mere inden for en normal arbejdsuge. De regler bliver nu lavet om takket være en aftale indgået af et flertal af Folketingets partier.

Det sker med henblik på at gøre reglerne mere tidssvarende, så de imødekommer, at stadig flere mennesker har skiftende arbejdssteder.

Fremover vil reglen om, at arbejdstiden skal svare til én dag eller mere blive fastsat til mere end to dage om ugen set som et gennemsnit over cirka en måned. Dette gælder både skærmarbejde hjemme, på faste arbejdssteder og på skiftende arbejdssteder.

De nye regler forventes at kunne træde i kraft i slutningen af april 2022. Aftalepartierne vil evaluere den nye aftale efter et års tid, oplyser Beskæftigelsesministeriet.

Yderligere information om den nye aftale og hjemmearbejdspladsen

  • Når de særlige skærmregler gælder, må den ansatte – ligesom i dag – godt bruge sit private skrivebord, stol og computer til skærmarbejdet, hvis udstyret opfylder gældende krav (f.eks. justerbar stol og adskilt skærm og tastatur) i vejledningen om skærmarbejde.
  • Hvis den ansattes eget udstyr ikke opfylder kravene, skal arbejdsgiveren sørge for, at det nødvendige inventar og udstyr er til rådighed for den ansatte. Det kan arbejdsgiveren f.eks. gøre ved, at den ansatte får arbejdsudstyr som f.eks. computer, skærm, tastatur, mus, stol og lampe fra arbejdspladsen med hjem.
  • Med fortolkningen ’mere end to dage om ugen’ kan der være lønmodtagere, som ikke vil være omfattet af særreglerne på hverken deres faste arbejdssted eller hjemme, f.eks. fordi de arbejder to dage på deres faste arbejdssted, to dage hjemme og én dag et tredje sted.
  • Derfor etableres i tillæg en opsamlingsmodel, som har hjemmearbejdspladsen som udgangspunkt. Det indebærer en helhedsvurdering af det samlede skærmarbejde på hjemmearbejdspladsen, kontorarbejdspladsen og de skiftende arbejdssteder som vil kunne udløse en skærmarbejdsplads efter de særlige regler i skærmbekendtgørelsen på hjemmearbejdspladsen, hvis der samlet set udføres skærmarbejde på skærmarbejdspladserne mere end to dage om ugen, medmindre der allerede er etableret en skærmarbejdsplads på kontorarbejdspladsen eller det skiftende arbejdssted.
"