Menu

Ny EU-dom muliggør forbud mod brug af "elektroniske butiksvinduer"

EU-Domstolen har netop afgjort, at et tysk parfumefirma gerne måtte forbyde forhandlerne i deres selektive distributionssystem at anvende tredjemandsplatforme eller de såkaldte ”elektroniske butiksvinduer" til markedsføring og salg af deres produkter for at værne om en vis brandstandard.

08. december 2017

I den pågældende sag var et tysk parfumefirma træt af, at én af deres autoriserede forhandlere brugte platformen Amazon til salg af deres produkter og forbød derfor deres autoriserede forhandlere at anvende uautoriserede tredjemandsplatforme som elektroniske butiksvinduer. Spørgsmålet i sagen var herefter, om dette forbud var i strid med EU-konkurrenceretten.

Konkurrencereglerne
Ifølge EU-konkurrencereglerne er en producents forbud mod internetsalg nemlig defineret som en ”mærkbar konkurrencebegrænsning”, der direkte eller indirekte har til formål at begrænse forhandlerens salg. En sådan begrænsning i forhandleres muligheder for at anvende internettet som salgskanal har derfor indtil nu ikke været lovlig. 

EU-Domstolen har imidlertid nu afsagt dom om, at parfumefirmaet under nærmere omstændigheder gerne måtte forbyde deres forhandlere at anvende tredjemandsplatforme som fx Amazon som salgskanal for at værne om deres luksusprægede brand.

Det uhensigtsmæssige for mange producenter i deres forhandleres ubegrænsede anvendelse af de elektroniske butiksvinduer har indtil nu været, at man som producent ikke har indflydelse på, hvilke andre mærker ens brand figurerer sammen med, ligesom indretning af hjemmesiden og kundesegment ikke er underlagt nogen begrænsninger i forhold til, hvilke varer der bliver solgt på siden. Dette har indtil videre forårsaget en vis skævvridning i forhold til salg i fysiske butikker, hvor man som brand er med til at vælge hvilket kundesegment, man henvender sig til, den fysiske placering i lokalet samt hvilken varekategori, ens brand skal være repræsenteret sammen med.

Dog skal visse betingelser være opfyldt for, at man  som producent kan forbyde sine forhandlere at bruge tredjemandsplatforme som salgskanal. 

Krav om selektivt distributionssystem
Producenten skal i sin distribution anvende et såkaldt selektivt distributionssystem, hvor producenten forpligter sig til kun at benytte forhandlere, der er udvalgt på grundlag af en række objektive kriterier for at beskytte brandets omdømme, således at der alle steder, hvor brandet forhandles er et ensartet udtryk omkring brandet.

Hvorvidt man er inden for reglerne for selektive distributionssystemer og dermed har mulighed for at forbyde sine autoriserede forhandlere at anvende samleplatforme som fx Amazon, afgøres ud fra følgende betingelser:

  • Produkternes ”luksus”karakter skal nødvendiggøre brugen af et selektivt distributionssystem
  • Udvælgelsen af forhandlere skal foregå ud fra objektive, kvalitative kriterier, som er ens for alle og kan håndhæves på en ikke-diskriminerende måde
  • De opstillede kriterier skal være nødvendige og proportionale

Formålet med selektive distributionssystemer er altså at opretholde et brands image ved at underlægge sine forhandlere nogle ensartede kontraktuelle bestemmelser.

Mulighed for begrænsning i forhandleres internetsalg
Derfor, hvis man som producent anvender denne form for distribution, har EU-Domstolen har nu gjort op med totalforbuddet mod at begrænse forhandleres brug af internettet, og man kan som producent værne om sit brands image ved at forbyde salg af sine produkter via tredjemandsplatforme.

 

"