Menu

Ny EU-rapport understreger behov for bæredygtig omstilling

Det europæiske miljøagentur konstaterer i en ny rapport, at hver enkelt europæer forbruger 26 kg. tekstiler årligt. Generelt er ressourceforbruget ved tøj- og tekstilproduktion for højt, og miljøagenturet peger derfor på en række løsninger, der skal gøre branchen mere bæredygtig.

Den gennemsnitlige EU-borger smider bortsakffer årligt 11 kg. tøj. En stor del havner på markeder i Østeuropa, Asien og Afrika, men rigtig meget havner også på lossepladsen. Foto: Annie Spratt on Unsplash
Den gennemsnitlige EU-borger smider bortsakffer årligt 11 kg. tøj. En stor del havner på markeder i Østeuropa, Asien og Afrika, men rigtig meget havner også på lossepladsen. Foto: Annie Spratt on Unsplash

21. november 2019 Af Simon Hansen , sh@dmogt.dk

EU’s Miljøagentur, EEA, har netop udsendt en større rapport om tekstiler og miljø i en cirkulær kontekst. Rapporten slår fast, at tekstiler udgør en stor belastning for kloden; noget som efterhånden ikke kan komme som et chok for nogen.

Download rapporten her.

Men tallene kan alligevel chokere: Hver EU-borger forbruger næsten 26 kg. tekstiler om året, og EU-borgernes tøj-, sko- og tekstilforbrug årligt tegner sig for 654 kg. CO2 per borger. Dermed er tøj, sko og boligtekstiler den femtestørste synder i EU’s drivhusgasudledning. Det er dog ikke inden for EU’s grænser, den største udledning af drivhusgasser sker; 75 % af udledningen sker nemlig i de lande, hvor fibre, metervarer og produkter produceres. Produktion og håndtering af tøj, sko og tekstiler tegnede sig i 2017 for 1,3 tons råmaterialer og 104.000 liter vand per EU-borger.

”Rapporten fra EEA understreger det, vi har vidst i årevis; tøj- og tekstilproduktion er ekstremt ressourcekrævende, og der er nødt til at ske ændringer. Branchen er nødt til at øge tempoet i den bæredygtige omstilling, og vi er nødt til at se på ressourceforbruget – uanset om det handler om kemikalier, vand eller råvarer – i den sammenhæng,” siger Jette Lindgaard, miljø- og bæredygtighedschef i Dansk Mode & Textil.

Rapporten fastslår, at der benyttes 3.500 kemiske substanser i tekstilproduktionen, hvoraf 750 betegnes som farlige for mennesker og 440 som farlige for miljøet. Jette Lindgaard understreger i den sammenhæng, at det er vigtigt, at man sørger for at overholde sine forpligtelser i henhold til REACH, EU’s kemikalieforordning.

Men hun understreger samtidig, at der er behov for helt fundamentale ændringer, fordi cirkulære initiativer ikke kan gøre det alene:

”Det er vigtigt at slå fast, at vi ikke kan løse den ressourcemæssige krise ved at fortsætte som hidtil. Vi er nødt til at fokusere på, hvordan vi får gjort endegyldigt op med overproduktion, som er et omfattende problem. Vi er som branche nødt til at se på, hvordan vi kan producere mindre og bedre. Det er i sidste ende også langt bedre for forretningen,” siger Jette Lindgaard.    

Ændret adfærd og politiske initiativer

EAA bruger ikke alene rapporten til at pege på de udfordringer, der er. EAA peger på flere mulige løsninger for at imødekomme det omfattende ressourceforbrug; alle er centreret om en cirkulær tankegang. EAA peger på, at det ikke er nok, at der dukker flere nye cirkulære forretningsmodeller op, da det ikke bare kan lade sig gøre at opskalere disse. I stedet skal der ske en systemisk ændring af branchen, og her peger EAA på regulering og andre politiske initiativer som en væsentlig del af løsningen. EU-Kommissionen har i år peget på tekstiler som et vigtigt fokusområde for cirkulær økonomi, ligesom den nyudnævnte kommissionsformand Ursula von der Leyen vil foreslå ’en cirkulær handlingsplan for et mere bæredygtigt ressourceforbrug særligt i ressourceintensive brancher som tekstilbranchen.’

”Vi kan mærke, at der er en stigende politisk interesse for mode- og tekstilbranchen i forhold til bæredygtighed. ikke alene i Danmark men også på EU-plan. Rapporten fra EAA peger på en række politiske initiativer, som kan være med til at fremskynde udviklingen, hvilket tyder på, at der vil komme konkrete politiske initiativer fra EU’s side. Det understreger med al tydelighed vigtigheden af at prioritere bæredygtighed strategisk i sin virksomhed,” siger Marie Busck, CSR- og bæredygtighedschef i Dansk Mode & Textil.

Den altovervejende største drivkraft i en bæredygtig omstilling er ifølge EAA uddannelse og adfærdsændringer i branchen. Det skal blandt andet komme til udtryk i et generelt cirkulært tankesæt, en ny forretningsanskuelse med fokus på deleøkonomi og genanvendelse, højere efterspørgsel på bæredygtige metervarer og bæredygtighed i designfasen.

Selvom det kan lyde som store forandringer, behøver det ikke være en vanskelig proces for den enkelte virksomhed, fastslår Marie Busck:

”Vi skal passe på med at gøre det sværere end det er; i bund og grund handler det om at forstå opgaven og om at komme i gang. Det er ligesom at bygge et hus, hvor du starter med fundamentet og lægger sten for sten. Du kan ikke gøre det hele på en gang, men det skal ikke afholde dig fra at gøre noget. Det vigtigste er, at det er strategisk forankret i virksomheden, for bæredygtighed er ikke et add on; det skal være en integreret del af virksomhedens strategi,” afslutter Marie Busck.

Sådan udlægger EEA samspillet mellem cirkulære forretningsmodeller, politiske virkemidler og adfærdsændringer. Kilde: ETC/WMGE and EEA.
Sådan udlægger EEA samspillet mellem cirkulære forretningsmodeller, politiske virkemidler og adfærdsændringer. Kilde: ETC/WMGE and EEA.
"