Menu

Få svar om særlige forhold ved indefrysningen

Indefrysningsperioden er i gang ifølge den nye ferielov. DM&T giver dig svaret på nogle af de hyppigst stillede spørgsmål i den forbindelse. Det vedrører f.eks. forhold omkring elever, direktører og om pension.

19. september 2019 Af Michael Lund-Nielsen , ml@dmogt.dk

Ifølge den nye ferielov skal feriepenge optjent i perioden fra 01.09.2019 til 31.08.2020 indefryses og overføres til en særlig feriefond. Det kan du læse mere om i vores tidligere artikel her.

 

I den forbindelse har vi fået en række spørgsmål, og her får du svarene på det hyppigst stillede.

Hvad gælder for elever?

Ifølge den nuværende ferielov har elever ret til 25 dages betalt ferie i det første og andet hele ferieår, i det omfang eleven ikke tidligere har optjent feriepenge.

 

Elevers overgang til den nye ferielov er ikke reguleret i overgangsbestemmelserne. Dog er det ikke hensigten, at elever skal stilles markant bedre end andre. 

 

Det betyder, at elever - ligesom andre lønmodtagere - kun kan holde 16,64 feriedage i perioden fra 01.05.2020 til 31.08.2020.

 

Ikke afholdt ferie efter den gamle ferielov kan således ikke overføres til afholdelse efter 01.09.2020, hvor den nye ferielov træder i kraft.

De feriepenge, eleven optjener i perioden fra 01.09.2019 til 31.08.2020, skal indefryses til feriefonden på samme måde som for andre lønmodtagere.

Hvad gælder for direktører?

Nogle direktører er ikke omfattet af ferieloven, da især en administrerende direktør ikke betragtes som en lønmodtager i ferielovens forstand. Administrerende direktører og andre direktører anmeldt til Erhvervsstyrelsen er altså normalt ikke omfattet af ferieloven. Dog kan det være aftalt i direktørkontrakten, at ferieloven er gældende.

 

Da ferieloven fastslår, at der skal ske en indefrysning af de optjente feriepenge fra 01.09.2019 til 31.08.2020, gælder dette også for de direktører, som har en henvisning til ferieloven i direktørkontrakten.

 

Feriepengene kan dog ikke overføres til nogen feriefond, da feriefonden ikke kan håndtere direktører, uanset om der er henvist til ferieloven. Feriemidlerne skal derfor ”indefryses” på en intern konto i virksomheden og udbetales til direktøren efter nærmere aftale, fx ved fratrædelse.

 

Man skal være særligt opmærksom på, at Lønmodtagernes Garantifond ikke garanterer for direktørers løn og ej heller for direktørens indefrosne feriebeløb i tilfælde af virksomhedens konkurs.

 

Skal der medregnes pension i det indefrosne beløb til lønmodtagere?

Medarbejdere optjener i mangel af anden aftale pension af alle lønandele, herunder også af feriepenge.

 

Der beregnes med andre ord også som udgangspunkt pension af indefrysningsbeløbet, der jo som nævnt optjenes i perioden fra den 01.09.2019 til den 31.08.2020.

 

Spørgsmålet er om denne pension også skal indberettes til feriefonden?

 

For en enkelt lønmodtagergruppe skal denne pension af indefrysningsbeløbet også opgøres og indberettes til feriefonden. Det gælder for medarbejdere, der har ret til ferie med løn, og som er omfattet af en kollektiv overenskomst.

 

Pensionsbeløbet betales for denne særlige gruppe medarbejdere derefter til feriefonden – og ikke til pensionsselskabet - i takt med at indefrysningsbeløbet for den pågældende medarbejder betales. 

Det er dog kun arbejdsgiverens pensionsandel, som skal opgøres og indberettes. Det gælder altså ikke medarbejderens andel af pensionen.

 

For alle øvrige medarbejdere skal der ikke indberettes pension til feriefonden. Disse medarbejderes pension skal derfor overføres til pensionsselskabet som normalt.

"