Menu

Ny metode for klager: Ret dine e-handelsbetingelser

Forbrugerklager i forbindelse med online-handler skal fra midten af februar indgives via en anden offentlig hjemmeside. Derfor skal du rette dine handelsbetingelser.

Foto: Konstantin Kolosov
Foto: Konstantin Kolosov

03. januar 2020 Af Rikke Johansen , rmj@dmogt.dk

I dine handelsbetingelser på din webshop skal du som erhvervsdrivende oplyse dine kunder om muligheden for at klage til Center for Klageløsning/Forbrugerklagenævnet.

Hidtil har det været sådan, at forbrugeren skulle klage via forbrug.dk og ”min sag”, men pr. 17. februar 2020 skal en klage til Center for Klageløsning indsendes via Klageportalen for Nævnenes Hus. 

Du skal derfor rette dine handelsbetingelser, sådan at den nye klageadgang fremgår, og hvis du afviser en klage direkte fra en forbruger, skal du også oplyse om den nye metode til at indgive en klage på.

I DM&T’s standardbetingelser for e-handel, som medlemmer finder her,  har vi rettet teksten vedrørende klageadgang til følgende formulering inkl. link, som du kan bruge i dine betingelser:

Du kan indgive en klage over en vare, som du har købt hos os, til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus.   

Og på engelsk:

You can submit a complaint about goods purchased from us to the Danish Dispute Resolution Institute, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, Denmark. You can submit a claim online through Klageportalen for Nævnenes Hus

"