Menu
Arbejdsgivere skal være opmærksomme

Ny ordning skal sikre flere praktikpladser

Praktikplads-AUB er navnet på en ny ordning, der skal sikre, at der bliver skabt flere praktikpladser, så flere unge vælger en erhvervsuddannelse. Alle virksomheder med mere end én fuldtidsansat erhvervsuddannet medarbejder bliver berørt af ordningen. Sidst i artiklen finder du en estimat-beregner til download.

11. januar 2018 Af Simon Hansen , sh@dmogt.dk

Opdateret 9. februar 2018 med estimat-beregner fra SMVdanmark (tidl. Håndværksrådet) 

Den 1. januar træder en ny ordning i kraft. Den hedder Praktikplads-AUB, og ordningen får indflydelse på, hvor mange elever den enkelte virksomhed fremover skal ansætte. Ordningen varetages af Undervisningsministeriet og Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, som fortæller, at Praktikplads-AUB skal sikre, at der bliver skabt flere praktikpladser, så flere unge vælger at tage en erhvervsuddannelse. Det skyldes, at det danske arbejdsmarked står over for en mangel på erhvervsuddannet arbejdskraft indenfor en lang række af faggrupper.

Praktikplads-AUB er obligatorisk for alle arbejdsgivere, der i det forudgående år har indberettet fuldt ATP-bidrag for mere end én fuldtidsansat, erhvervsuddannet medarbejder. Har din virksomhed eksempelvis flere erhvervsuddannede medarbejdere på deltid, kan de tilsammen udgøre en fuldtidsansat.

Virksomhederne får mål for elevantal

I april 2018 får virksomhederne en forskudsopgørelse, hvor man kan se sine mål for, hvor mange elever virksomheden skal ansætte i 2018. Virksomheden kan også se, hvor mange elever den allerede har og dermed, hvor langt den er fra det individuelle mål. Virksomhederne har indtil den 31. december 2018 til at opfylde årets mål. Hvis man ikke opfylder sit mål, skal virksomheden betale et bidrag til Praktikplads-AUB. Hvis virksomheden derimod ansætter flere elever, er der mulighed for at få en bonus.

Hvis du vil have en indikation af, hvor mange elever din virksomhed skal ansætte, kan du foretage en cirka-beregning på www.virk.dk/praktikplads-aub.  

Dansk Mode & Textil anbefaler arbejdsgivere, der falder ind under ordningen at gennemgå pjecen om Praktikplads-AUB, som kan downloades nedenfor.

Download mere information og estimat-beregner

  • Praktikplads-AUB estimat-beregner fra SMVDanmark

    xlsx, 0,06mb
  • Praktikplads-AUB

    pdf, 1,35mb

Vilkår for brug

Denne kontrakt er forbeholdt foreningens medlemmer og må ikke videredistribueres i den nuværende form. Kontrakten udgør ikke juridisk rådgivning i sig selv, og foreningen påtager sig intet ansvar ved forkert udfyldelse eller forkert brug af kontrakten.

"