Menu

Ny procedure for refusion fra DA Barsel fra 2019

DA hjemtager administrationen af DA Barsel, hvilket medfører en række forbedringer og ændringer, bl.a. vil der være en ny procedure for refusion fra 2019. Se, hvad det betyder for din virksomhed.

18. december 2018

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) hjemtager fra 2019 administrationen af DA Barsel og laver en række forbedringer og ændringer for ordningen. Refusioner fra DA Barsel vil fra 1. kvartal 2019 og frem vil således blive udbetalt automatisk i forlængelse af de offentlige barselsdagpenge. I den forbindelse er det særlig vigtigt, at virksomheden får afsluttet aktuelle refusionssager for 2018 inden den 23. januar 2019. 

Som virksomhed i DA Barsel – skal man være opmærksom på følgende i forbindelse med hjemtagelsen:

  • Refusioner vedr. 4. kvartal 2018 og evt. tidligere perioder skal ansøges via den nuværende selvbetjening senest den 23. januar 2019, da sagerne efter hjemtagelsen vil kræve manuel behandling.
  • Refusion vedr. 1. kvartal 2019 og fremefter vil automatisk blive udbetalt på baggrund af virksomhedens anmodning om barselsdagpenge via NemRefusion. DA Barsel får direkte besked fra Udbetaling Danmark. Virksomheden skal således ikke længere aktivt søge om refusion hos DA Barsel. Refusionen vil blive udbetalt til virksomhedens Nem- Konto – og fortsat for hvert kvartal bagudrettet.
  • Virksomheder, der indberetter via selvbetjeningen, vil som udgangspunkt modtage fremtidige indberetningsanmodninger på e-mail i stedet for fysisk post. I den nye selv- betjening er det muligt at betale online via betalingskort eller MobilePay.
  • Virksomheder, der indberetter og betaler via lønservicebureau, kan fortsætte uændret, da det eksisterende dataformat fortsætter.
  • DA Barsel (herunder dabarsel.dk) holder lukket den 31. januar og 1. februar 2019 i forbindelse med implementering af nyt system og ny hjemmeside.
  • Fra mandag den 4. februar 2019 kan DA Barsel kontaktes på nyt telefonnummer: 33 38 94 00.
"