Menu

Ny trepartsaftale skal sætte stopper for seksuel chikane

Arbejdsmarkedets parter og regeringen har indgået en aftale, der skal gøre op med seksuel chikane på danske arbejdspladser. Noget der vækker glæde i DM&T, der kalder aftalen et vigtigt skridt.

07. marts 2022 Af Simon Hansen , sh@dmogt.dk

Der er behov for, at danske arbejdspladser gør op med seksuel chikane en gang for alle. Derfor har arbejdsmarkedets parter, FH og Dansk Arbejdsgiverforening (DA), og regeringen indgået en trepartsaftale, der adresserer problemstillingen og kommer med en række konkrete initiativer til at bekæmpe seksuel chikane.  

Med den nye aftale bliver arbejdsgiveres og medarbejderes ansvar og pligter langt tydeligere, ligesom aftalen også betyder, at det får større konsekvenser, hvis arbejdspladsen ikke lever op til sine forpligtelser.

Trepartsaftalen har fokus på en række centrale områder:

  • Reglerne tydeliggøres, så arbejdsgiveren ikke er i tvivl om sit ansvar og pligter.
  • Godtgørelsesniveauet i særligt grove sager om seksuel chikane hæves med 33 procent.
  • Bedre retsstilling for elever og lærlinge, som udsættes for seksuel chikane
  • Øget fokus på seksuel chikane i arbejdsmiljøarbejdet – inkl. APV-arbejdet – på den enkelte arbejdsplads.
  • Det tydeliggøres i reglerne, at ansatte har pligt til at videregive oplysninger om seksuel chikane i arbejdet, hvis de bliver opmærksomme på det, og ikke selv kan løse det.
  • Årlige opgørelser over antallet af Arbejdstilsynets afgørelser og vejledninger om seksuel chikane og mobning.
  • Der nedsættes en alliance med alle relevante organisationer, som skal sikre et fortsat fokus på seksuel chikane. Regeringen ønsker at afsætte 5 mio. kr. til alliancen i 2023.

En række initiativer kræver ændring af loven, og derfor vil regeringen forelægge den for resten af Folketingets partier.

I DM&T, som er en del af DA, vækker aftalen glæde:

”Vi hverken skal eller vil acceptere seksuel chikane på arbejdspladsen, men desværre har vi desværre set en række eksempler fra mange forskellige brancher i medierne på det seneste. Derfor er det vigtigt, at vi handler, og den nye aftale stiller både arbejdsgivere og medarbejdere langt stærkere, og jeg er overbevist om, at den vil være med til at skabe de påkrævede kulturændringer og sikre et trygt arbejdsmiljø, hvor man ikke skal frygte seksuel chikane,” siger Thomas Klausen, adm. direktør i DM&T.

Du kan læse aftaleteksten og de nye initiativer her

"