Menu

Ny vejledning om midlertidig lønkompensation

DM&T er klar med en ny vejledning, der skal hjælpe virksomheder, der ønsker at gøre brug af den midlertidige lønkompensation. Den nye vejledning adresserer en række af de tvivlsspørgsmål, den oprindelige tekst medførte.

DM&T rådgiver mode- og tekstilbranchens virksomheder om konsekvenserne af coronakrisen.
DM&T rådgiver mode- og tekstilbranchens virksomheder om konsekvenserne af coronakrisen.

19. marts 2020 Af Simon Hansen , sh@dmogt.dk

I søndags kunne regeringen og arbejdsmarkedets parter præsentere en aftale om midlertidig lønkompensation i forbindelse med coronakrisen. DM&T’s HR-advokater Lars Schandorff og Michael Lund-Nielsen har siden da arbejdet på højtryk for at sikre, at mode- og tekstilbranchens virksomheder har været opdateret på mulighederne og reglerne. Men det har ikke været lige nemt, da der var tale om en sparsom aftaletekst, forklarer Lars Schandorff:

”Vi har modtaget overordentlig mange forespørgsler angående lønkompensation i forbindelse med en hjemsendelse. Vi har svaret efter bedste evne, omstændighederne taget i betragtning, men der har været mange forhold, som ikke er beskrevet fyldestgørende i den korte aftaletekst. Derfor er vi glade for, at der kommet klarhed over en række emner, så vi nu kan udsende en ny vejledning,” siger han.

DM&T har allerede sendt den nye vejledning til medlemsvirksomhederne onsdag aften. Den kan også downloades her.

Der har været flere forhold, der har givet anledning til tvivl, men de er nu blevet præciseret i den nye vejledning:

  • Det er muligt at aftale en lønnedgang med medarbejderne, inden lønkompensationsperioden igangsættes.
  • Det er muligt at gennemføre opsigelser før lønkompensationsperioden igangsættes, men de opsagte kan ikke indgå i ordningen,
  • Virksomheden kan træde ud af ordningen før det sluttidspunkt, der i første omgang er ansøgt om,
  • ”Under særlige omstændigheder” er det muligt at afbryde hjemsendelsen for en medarbejder og efterfølgende hjemsende medarbejderen igen,
  • Det er fortsat uafklaret, om elever kan deltage i ordningen.
  • Direktører er kun omfattet, hvis de er omfattet af funktionærloven, dvs. administrerende direktør er ikke omfattet,
  • Medarbejderen skal have et dansk CPR-nr, og derfor kan virksomhedens medarbejdere i udlandet ikke være omfattet af ordningen
  • Medarbejdere skal kun bidrage med en forholdsmæssig andel af de 5 dage svarende til periodens længde ud af de 3 måneder, altså 3 måneder = 5 dage, 1 uge = 0,38 dage. Dette gælder uanset om der er tale om ferie, feriefridage, afspadsering eller løntræk.

Michael Lund-Nielsen og Lars Schandorff er naturligvis klar til at rådgive DM&T’s medlemmer om muligheden for midlertidig lønkompensation. 

"