Menu

Ny whistleblowerlov: Virksomheder med over 50 ansatte skal etablere en whistleblowerordning

Fremover bliver en intern whistleblowerordning lovpligtig for virksomheder med over 50 ansatte. DM&T er på vej med en whistleblower-toolbox til medlemmerne.

05. marts 2021 Af Rikke Johansen , rmj@dmogt.dk

Har din virksomhed mere end 50 ansatte, bliver det lovpligtigt at etablere en intern whistleblowerordning. Det fremgår af det nye lovudkast til en dansk whistleblowerlov, der netop er sendt i høring. Loven skal implementere EU’s whistleblowerdirektiv, som blev vedtaget i 2019.  

Hvem skal etablere en whistleblowerordning?

Udover alle offentlige virksomheder skal private virksomheder med mere end 50 ansatte etablere en whistleblowerordning. Har virksomheden 50-249 ansatte, er der mulighed for at dele ordning med andre juridiske enheder, typisk ved koncernforbundne selskaber. Hvis virksomheden har over 250 ansatte, skal virksomheden have sin egen ordning.

Hvad skal man gøre?

Alle virksomheder med mere end 50 ansatte skal altså etablere en ordning internt i virksomheden, hvor medarbejderne skal kunne indberette lovovertrædelser eller andre alvorlige forhold begået i virksomheden i fortrolighed. Ordningen skal beskytte den pågældende whistleblower fra at blive mødt med repressalier efterfølgende.

Hvad kan indberettes?

Loven lægger op til, at det er grove lovovertrædelser, der skal kunne indberettes, fx bedrageri, bestikkelse, underslæb og tyveri men også overtrædelser inden for områder som miljøbeskyttelse, produktsikkerhed, folkesundhed og databeskyttelse kan indberettes.

Hvornår træder reglerne i kraft?

Virksomheder med over 250 ansatte skal have etableret en whistleblowerordning senest d. 17. december 2021. For virksomheder med 50-249 ansatte træder reglerne først i kraft d. 17. december 2023.

DM&T Toolbox

DM&T arbejder i øjeblikket sammen med Dahl advokater på en whistleblower-toolbox, som kommer til at omfatte standarddokumenter, politikker mv., som medlemmerne kan tage i brug og tilpasse egne forhold, ligesom det bliver muligt at tilgå Dahls whistleblowerhotline, hvor der kan foretages indberetning. 

Se Justitsministeriets pressemeddelelse her

"